https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uchwalili budżet Gminy Walim

Uchwalili budżet Gminy Walim

15 grudnia 2020 r., na XXII sesji Rady Gminy Walim, radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Walim na 2021 rok. Planowane dochody zostały skalkulowane na kwotę 29 318 725 zł, a wydatki 32 533 665,82 zł, czego wynikiem jest deficyt budżetu w wysokości 3 214 940,82 zł. Przyszły rok to kolejny etap realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Walim. Zaplanowane zostały następujące kierunki inwestowania: drogi gminne, powiatowe – 2 232 tys. zł, wykonanie oświetlenia – 14 tys. zł, wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła z zakresu ochrony środowiska – 151 tys. zł, w dziale  kultura fizyczna zaplanowano środki na budowę skateparku i tras rowerowych w wysokości 862 tys. zł, domy i ośrodki kultury, świetlice – 1 392 tys. zł.

REKLAMA

Click Here