https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Drogi jak nowe

Drogi jak nowe

Zakończyła się przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze, która obejmowała także wytyczenie miejsc postojowych, budowę chodników i przejść dla pieszych.

– Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez dofinansowania, które Gmina Czarny Bór otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie prace pochłonęły ponad 3,3 mln zł, przy wsparciu rządowym na poziomie blisko 2,2 mln zł. Realizowane inwestycje są namacalnym dowodem działalności ministra Michała Dworczyka na ziemi czarnoborskiej i w regionie wałbrzyskim. Dziękuję za ogromne wsparcie, jakie nasza gmina otrzymała w ostatnim czasie. Przecięcia wstęgi dokonujemy w miejscu szczególnym. Już wkrótce rozpoczniemy tu budowę żłobka, na który otrzymaliśmy rządowe dofinansowanie – powiedział wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki podczas uroczystości, w której uczestniczyli: minister Michał Dworczyk, wicemarszałek województwa Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Atanowski – przedstawiciel firmy BIN-POL Sp. J. (wykonawcy zadania) oraz Włodzimierz Lewowski – projekt i inspektor nadzoru.

(JJ)

REKLAMA

Click Here