https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uczcili ofiary stanu wojennego

Uczcili ofiary stanu wojennego

– Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju – te słowa, wypowiedziane 13 grudnia 1981 r. przez Wojciecha Jaruzelskiego, rozpoczęły prawie dwuletni okres stanu wyjątkowego na terenie całej Polski. W tym czasie internowano ponad 10 tys. osób, życie straciło około 40 osób. Pamięć tego wydarzenia uczcili w imieniu mieszkańców i swoim burmistrz Głuszycy Roman Głód, zastępca burmistrza Grzegorz Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej Głuszycy Grzegorz Milczarek, którzy złożyli przy Pomniku Solidarności kwiaty oraz znicze.

(MC)

REKLAMA

Click Here