https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozszerzają ofertę kulturalną

Rozszerzają ofertę kulturalną

Trwają prace adaptacyjno-modernizacyjne Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju, gdzie remontowane są sale zajmowane dotychczas przez bibliotekę. Powstają nowoczesne pomieszczenia, które przeznaczone zostaną do prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych.

Będą one służyć szeroko rozumianej aktywności ruchowej i umysłowej. Planowane jest w nich organizowanie różnego rodzaju zajęć tanecznych (m.in. balet, hip-hop, salsa i inne tańce towarzyskie), zajęcia jogi, tai-chi i wiele innych ciekawych form spędzania czasu. Kolejnym elementem projektu jest adaptacja Pawilonu Zdrojowego przy pl. Zdrojowym 4a na nowoczesną bibliotekę, która zostanie wyposażona w nowoczesne meble, sprzęt i urządzenia multimedialne. W nowych, przestronnych wnętrzach i doskonałej lokalizacji będzie można zaoferować na odpowiednim poziomie szeroko rozumianą ofertę kulturalną i edukacyjną dla czytelników w każdym wieku. Od kilku tygodni trwają intensywne prace adaptacyjne, modernizowana jest sieć informatyczna, dostarczane nowe wyposażenie. Ostatnim etapem przygotowań będzie wyeksponowanie blisko 18 tysięcy książek, w tym wielu nowości wydawniczych, na które – oprócz środków własnych – gmina pozyskała fundusze z Biblioteki Narodowej. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia kosztów energii – trwają prace adaptacyjne oraz modernizacyjne, związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej obiektu przez zamontowanie paneli fotowoltaicznych i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Projekt „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 800 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia projektu planowany jest do końca 2020 roku.

(KS)

REKLAMA

Click Here