https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Łączą ulice

Łączą ulice

Trwają zaawansowane prace związane z budową chodnika łączącego ul. Jaśminową a Graniczną w Szczawnie-Zdroju. Powstaje 70 metrów bieżących nowego, brukowanego chodnika o szerokości 1,5 m. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy Szczawno – Zdrój oraz dotacji celowej pozyskanej przez Urząd ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w kwocie 50 tys. zł. Szacowany, całkowity koszt inwestycji to 75 391,20 zł. Planowany odbiór nastąpi najpóźniej 8 grudnia.

(KT)

REKLAMA

Click Here