https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwiat Lnu wspiera rozwój regionu

            Wsparcie mikroregionów to jeden z głównych celów rozwoju gospodarki w Unii Europejskiej. W państwach wspólnoty powstaje wiele projektów oraz stowarzyszeń, których celem jest pomoc w modernizacji poszczególnych regionów. Jednym z nich jest projekt ,,Łączy nas Bóbr’’, który obejmuje tereny gminy Lubawka oraz Miasta Žacléř, po czeskiej stronie granicy. Projekt ten ma na celu rozbudowę, pod kątem turystycznym, okolic zbiornika wodnego Bukówka oraz promocji regionu wokół Gminy Lubawka i Miasta Žacléř.

Na terenie gminy, gdzie od  roku 2016 realizowany jest projekt, działa wiele stowarzyszeń, które mają określone cele. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. Początki powstaniaLGD sięgają roku 2008 i obejmują teren ośmiu gmin: miejskich – Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój, miejsko-wiejskich – Mieroszów i Lubawka oraz wiejskich – Czarny Bór, Marciszów, Stare Bogaczowice i Kamienna Góra. Dzięki  podpisaniu umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie 8 gmin oraz  pozyskaniu w ramach niej środków finansowych, Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizuje konkretne zadania. Rozwija potencjał społeczności lokalnej oraz samej organizacji, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, promuje region, pracuje nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe, rozwija działalności gospodarcze oraz przyznaje premię za ich otwieranie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu uczestniczy również w rozwoju infrastruktury turystycznej. Od 2014 roku, w ramach programu LEADER, aktywnie działa na rzecz rozwoju najmniejszych miejscowości wspierając szczególnie organizacje pozarządowe grantami.

Dobrym przykładem może być miejscowość Czarny Bór, którego większość mieszkańców stanowią górale. Swoją góralskość podkreślają Oni między innymi poprzez organizowanie wydarzeń kulturowo – artystycznych z udziałem miejscowego zespołu „Janicki”.

Miasto Lubawka uchodziło niegdyś za miejscowość bardzo różnorodną w kontekście subkultur młodzieżowych. W 2001 roku grupa młodych ludzi w tym punków przy pomocy lubawskiego Domu Kultury zorganizowała punkowy koncert. Było to wydarzenie, które zapisało się jako spełnienie wizji propagowania kultury młodego pokolenia. To także przejaw lokalnego aktywizmu. Z pozoru niewielki koncert był początkiem większej inicjatywy, której zadaniem, od początku jest praca na rzecz poprawienia wizerunku gminy oraz wspierania jej mieszkańców. Mowa tu o Stowarzyszeniu Społeczno –  Kulturalnym „Granica”, które zostało zarejestrowane w roku 2003. W wyniku podpisania porozumienia z Urzędem Miasta Lubawka, grupa młodych ludzi otrzymała lokal, w którym organizowano spotkania oraz różnego rodzaju warsztaty. W roku 2006 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” stało się operatorem lokalnym ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie”. Jest to projekt zainicjowany i finansowany  przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, a  realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce poprzez lokalne Ośrodki Działaj Lokalnie. Głównym celem Programu jest wspieranie aktywności i integracji, poprawa jakości życia mieszkańców oraz pobudzenie społeczności do szeroko pojętego aktywizmu. Poprzez organizację konkursów grantowych stowarzyszenie przekazuje uzyskane dotacje organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym z terenu Gmin Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczewice i Czarny Bór. Środki na realizację ustalonego wcześniej programu pochodzą z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wkładu własnego, gmin oraz z wymienionego wcześniej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Od roku 2006 do roku 2020 przyznano dotacje na 185 projektów, na terenie 6 gmin, w kwocie 661 257,53 zł. W ciągu 14 lat, na na terenie Gminy Lubawka udało się zrealizować mieszkańcom i organizacjom pozarządowym aż 74 projekty, na które dotacje wyniosły 282,241,00 zł.

Istnieją tu także takie grupy ludzi, których wspólnym celem jest między innymi ochrona lokalnych zabytków oraz pogłębianie świadomości o ich ochronie wśród mieszkańców poszczególnych miasteczek i wsi. Takimi ugrupowaniami są Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, Stowarzyszenie Niedamirów „Wioska Cudów”, Stowarzyszenie „Miszkowice Dolina Złotej”, Stowarzyszenie Doliny Zadrny, Stowarzyszenie „Znajomi z Błażkowej” czy Stowarzyszenie „Brama Opawska”. Oczywiście każda z wymienionych organizacji ma swoje konkretne cele statutowe, które realizuje dla swojej miejscowości w ramach swojego programu. Niemniej jednak wiele celów jest wspólnych. Budowa miejsc rekreacji, odpoczynku, dbanie o wizerunek poszczególnych miejscowości oraz organizacja wydarzeń kulturowych i sportowych. Musimy pamiętać, że stowarzyszenia najczęściej tworzą pasjonaci oraz ludzie, dla których rozwój małych miejscowości jest sprawą kluczową. To dzięki takim ludziom utrzymują się unikatowe w skali kraju i nie tylko zabytki, które dziś funkcjonują jako atrakcje turystyczne. Idealnym tego przykładem są tak zwane Domki Tkaczy Śląskich. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” od lat dba o wizerunek Chełmska Śląskiego prowadząc szeroką kampanię promocyjną w mediach społecznościowych oraz na targach turystycznych. Wszak wybudowane w miasteczku „Domki Tkaczy” są dziś bardzo ważnym punktem na turystycznej i historycznej mapie Polski. Każde z wymienionych wyżej stowarzyszeń prowadzi także działalność społeczną. Stowarzyszenia „Brama Opawska” otrzymało w ramach Konkursu grantowego z Programu Leader dotacje z Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu na renowację obrazu św. Floriana oraz na remont kapliczki na Pańskiej Górze. Takie działania pokazują, że mimo różnych nazw, stowarzyszenia mają jeden wspólny cel. Nieustannie poprawiać życie mieszkańców gminy, dbać o jej wizerunek oraz popularyzować region poprzez propagowanie walorów turystycznych.

Polsko – czeski projekt ,,Łączy nas Bóbr’’ rozpoczął się 2 stycznia 2018 roku. Stawia on głównie na rozwój i propagowanie miejsc turystycznych w regionie Gminy Lubawka i Miasta Žacléř. Planowane wydatki projektu wynoszą 1.467.565.08 euro. W ramach tych funduszy, partnerzy projektu zbudują infrastrukturę turystyczną wokół zalewu Bukówka. Do 31.12.2020 roku powstanie także kilkanaście kilometrów dróg pieszych i rowerowych połączonych ze sobą historyczną Ścieżką Komeńskiego, ta z kolei łączy dwa, sąsiadujące ze sobą kraje. Projekt zakłada też pokazanie wspólnej historii dwóch państw przy wykorzystaniu turystycznych walorów regionu. Ważne, aby współpracować ze wszystkimi podmiotami i osiągnąć zamierzony cel, którym w tym przypadku jest dobro wiodącego partnera projektu, czyli Gminy Lubawka.

Maciej Regewicz

REKLAMA