https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wspólnie możemy skutecznie walczyć z rakiem

Wspólnie możemy skutecznie walczyć z rakiem

Rozmowa z Jarosławem Dudą, posłem do Parlamentu Europejskiego i członkiem grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej, największej i najstarszej frakcji w Parlamencie Europejskim zrzesza 186 posłów ze wszystkich państw członkowskich UE. Wpisując się w tradycję chrześcijańskiej demokracji, Grupa EPL stawia na pierwszym miejscu dobro i ochronę obywateli, a jednym z priorytetów frakcji jest walka z rakiem.

Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach serca przyczyną zgonów i zachorowalności w Europie. Gdyby aktualna wiedza na temat czynników ryzyka była lepiej przetłumaczona na strategie zapobiegawcze, zachorowalność na choroby nowotworowe można by zredukować o 40%.

 – Chcemy, aby Europa została leaderem w leczeniu chorób nowotworowych, nasze szpitale dysponowały najbardziej zaawansowaną infrastrukturą medyczną, a laboratoria sprzętem i technologią pozwalającą na kolejne przełomy w badaniach pozwalających na walkę z rakiem. Z inicjatywy polskiej delegacji w Grupie EPL, w Parlamencie Europejskim powołano specjalną Komisję do walki z rakiem. Jej działanie przyczyni się do szybkiego opracowania wytycznych dotyczących dostępności wczesnej diagnostyki, profilaktyki, oraz dostępności do opieki paliatywnej i terminalnej – mówi europoseł EPL Jarosław Duda.

W Parlamencie Europejskim angażuje się Pan w prace powiązane ze zdrowiem, przeciwdziałanie chorobom neurologicznym, zaburzeniom psychicznym, walkę z rakiem.

Jarosław Duda: -Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości, najcenniejszych dóbr. Każdy z nas może coś zrobić dla zdrowia; swojego, swojej rodziny, mieszkańców swojego miasta. Watro pracować na każdym polu, korzystając ze wszystkich dostępnych instrumentów. Działania na rzecz poprawy zdrowia obywateli stanowią jeden z priorytetów mojej grupy politycznej: grupy Europejskiej Partii Ludowej. Wiele zagrożeń zdrowotnych ma charakter paneuropejski, dlatego też na szczeblu europejskim warto poszukiwać rozwiązań.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla życia, zdrowia i dobrostanu mieszkańców Starego Kontynentu są choroby nowotworowe.

– Niestety, to prawda. Szacuje się, że każdego roku diagnozuje się raka u 3,5 miliona ludzi w Unii Europejskiej. Co gorsza, ok 1,3 miliona ludzi umiera z powodu choroby nowotworowej

Te alarmujące dane wymagają wzmocnienia wspólnych działań zmierzających do:

  • zmniejszenia zachorowalności
  • zmniejszenia śmiertelności z powodu raka
  • skutecznej wczesnej diagnostyki i wczesnej interwencji
  • rozwijania i upowszechniania skutecznych terapii
  • rozwoju badań naukowych
  • poprawy sytuacji pacjentów i ich rodzin, w tym zwłaszcza leczenie bólu i wsparcie psychologiczne

Unia Europejska przygotowała plan walki z rakiem. Parlament Europejski, z inicjatywy polskiej delegacji PO-PSL powołał odrębną komisję parlamentarna, zajmującą się zwalczeniem zachorowalności na raka.

Co można zrobić na poziomie europejskim, czego nie można by było zrobić w kraju?

– Na poziomie europejskim mamy ważne instrumenty, które pomogą nam walczyć z rakiem: programy, strategie i fundusze. Przede wszystkim wspólnotowy program badawczy „Horyzont Europa”. Grupa EPL wnosi o podwojenie do 2024 roku nakładów UE na badania naukowe nad rakiem. Naszą misją jest też to, aby w przyszłości żadne dziecko nie umierało na raka, dlatego na chcemy zwiększyć dziesięciokrotnie nakłady na badania naukowe na rzecz walki z rakiem u dzieci. Organizacje pozarządowe, wspierające osoby chore na raka i ich rodziny wnoszą ogromny wkład w poprawę jakości życia pacjentów. Dlatego też grupa EPL walczy o pięciokrotne zwiększenie europejskiego wsparcia dla tych organizacji. Musimy też eliminować czynniki zwiększające zachorowalność, takie jak zła jakość powietrza, żywności, zatrucie środowiska, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, niezdrowy tryb życia, narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze. Tym celom ma służyć m.in zielona transformacja, wdrożenie dyrektywy dotyczących wyrobów tytoniowych, inicjatywa ”Z pola do stołu” i kampanie społeczne, uwrażliwiające na czynniki ryzyka i promujące działania profilaktyczne. Konieczne jest rozszerzenie programów badań przesiewowych, które już udowodniły swoja użyteczność i rozszerzenie ich na inne postaci nowotworów. Bardzo ważne jest upowszechnianie dobrych praktyk i współpraca ośrodków naukowych i medycznych , tak, aby pacjenci z całej Unii Europejskiej mogli korzystać z postępu w dziedzinie walki z rakiem. Konieczne jest zwiększenie liczby szczepień przeciw wirusom powiązanym z rakiem.

Po jakie jeszcze instrumenty możemy sięgać, by walczyć z rakiem?

– Żyjemy w epoce niezwykłego postępu technologicznego. Musimy lepiej wykorzystać nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję, zarówno do profilaktyki, wczesnego wykrywania jak i skutecznego leczenia chorych, a także do szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności wszystkich ośrodków badawczych i terapeutycznych w Europie. To najlepsze, najbardziej sensowne wykorzystanie rozwoju, którego udało nam się dokonać.

(IK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty