https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koniec bezpłatnego parkowania w Świebodzicach?

Koniec bezpłatnego parkowania w Świebodzicach?

30 listopada Rada Miejska Świebodzic zadecyduje, czy w mieście powstanie strefa płatnego parkowania. Jeśli rajcy poprą projekt, to za półgodzinny postój w Rynku i jego okolicach trzeba będzie zapłacić 1 zł, a za godzinę 2,50 zł.

– Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada zostanie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świebodzice i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania opłaty. Przedłożenie tej uchwały jest bardzo zasadne i wynika ze znacznego deficytu miejsc parkingowych i dużego ruchu w okolicy ścisłego centrum – argumentuje Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. – Od wielu lat miasto boryka się z tym problemem. Na co dzień obserwujemy zniechęconych kierowców, którzy wielokrotnie okrążają Rynek i z powodu niemożliwości zaparkowania auta wyjeżdżają z miasta. A mogli by w tym czasie załatwić pilne sprawy, skorzystać z usług lokalnych przedsiębiorców, czy też załatwić sprawy urzędowe. Przedłożenie tej uchwały radzie miejskiej wynika z bardzo ważnego głosu mieszkańców, którzy wielokrotnie podnosili kwestię utworzenia płatnego parkowania. Przypominam, że w 2017 roku ankietę dotyczącą wprowadzenia strefy płatnego parkowania przeprowadziła Młodzieżowa Rada Miejska Świebodzic. Jej podsumowanie wskazywało jasno, że mieszkańcy są przychylni rozwiązaniom wprowadzającym opłaty za parkowanie, a w szczególności właściciele sklepów i punktów handlowych. Większość ankietowanych była za tym, a wśród nich 32 przedsiębiorców z Rynku wyraziło aprobatę dla płatnego parkowania. W końcu ta sytuacja może się zmienić, gdyż podjęcie uchwały ma na celu zwiększenie rotacji parkujących pojazdów w obszarze strefy.

Zgodnie ze złożonym projektem uchwały, strefa płatnego parkowania miałaby powstać w Rynku z wyłączeniem 4 stanowisk postojowych dla urzędu miejskiego, na odcinku ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Puszkina do skrzyżowania z ul. Rynek, przy ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Młynarską, na odcinku ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z ul. Rynek, na odcinku ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Puszkina.

– Strefy płatnego parkowania utworzone są w wielu miastach i gminach i funkcjonują z powodzeniem, a Świebodzice to jedno z niewielu miast w regionie, w którym nie funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Mam nadzieję, że z początkiem 2021 r. strefa płatnego parkowania z powodzeniem będzie funkcjonowała także w naszym mieście – dodaje Paweł Ozga.

Proponowane opłaty za parkowanie:

– do 30 min. – 1,00 zł,

– do 1 godziny – 2,50 zł,

– za drugą godzinę parkowania – 3,00 zł,

– za trzecią godzinę parkowania – 3,60 zł,

za czwartą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania – 2,50 zł.

(WPK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty