https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w ruchu

Zmiany w ruchu

26 listopada 2020 roku nastąpią zmiany w organizacji ruchu w Szczawnie – Zdroju. Na 18 ulicach zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h i uporządkowany zostanie postój pojazdów.

– Zgodnie z informacjami na znakach D-48 „zmiana pierwszeństwa” o skrzyżowaniach dróg równorzędnych, zostanie wprowadzona w całości (zgłoszona do Policji i Starostwa Wałbrzyskiego) zmiana w organizacji ruchu dla obszaru w obrębie ulic: Równoległej, Tadeusza Kościuszki, Juliusza Słowackiego, Klonowej, M. Skłodowskiej-Curie, Słowiańskiej, Ofiar Katynia, Słonecznej, Boh. Warszawy, Lipowej, Kwiatowej, Wczasowej, Bukowej, Jesionowej, Topolowej, Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina w zakresie utworzenia strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h i porządkowania postoju pojazdów na podstawie zatwierdzonego projektu przez Starostę Wałbrzyskiego pismem nr SD.7120.97.2020 z 17 sierpnia 2020 r. – wyjaśnia Artur Godziewski, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. – W ramach tych zmian spowolniono prędkość do 30 km/h i zastosowano skrzyżowania równorzędne celem wyeliminowania przejazdu tranzytowego w tym rejonie. Uporządkowanie postoju pojazdów miało na celu oznakowanie już istniejących miejsc parkingowych np. w ul. Henryka Sienkiewicza przy posesji 25, ul. Juliusza Słowackiego w rejonie posesji nr 11,13 i 23, jak również postoju po jednej ze stron niektórych dróg dwukierunkowych, np. ul. Bukowej i Topolowej z uwzględnieniem istniejących wjazdów i udrożnieniem przejazdu, który jest blokowany głównie w trakcie imprez na obiektach sportowych. Ponadto umożliwiono przejazd rowerem w strefie objętej znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oraz na niektórych drogach jednokierunkowych np. Henryka Sienkiewicza i Juliusza Słowackiego. Dopuszczony będzie przejazd odcinkiem jednokierunkowym ul. Boh. Warszawy między ul. Skłodowską-Curie a pl. Wolności w obu kierunkach.

– Każda wprowadzana zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu i zapewnić komfort odwiedzających nas gości. Preferencja uspokojonego ruchu to ukłon w stronę kuracjuszy i mieszkańców. Wprowadzana koncepcja docelowej organizacji ruchu dla wszystkich dróg na terenie miasta jest wynikiem wieloletnich starań mających na celu likwidację ruchu tranzytowego, który takimi działaniami staramy się wyeliminować w kontekście budowy obwodnicy zachodniej Wałbrzycha – dodaje Artur Godziewski.

(RED)

REKLAMA

Click Here