https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?

Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?

ZUS zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym.

Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza szkoły podstawowe do udziału w ,,Projekcie z ZUS”. W trakcie realizacji Projektu młodzież dowie się, jak działają ubezpieczenia społeczne, czym jest solidaryzm społeczny i dlaczego warto się ubezpieczać w czasie aktywności zawodowej. 

Uczniowie, po wysłuchaniu lekcji o roli ubezpieczeń społecznych w życiu każdego człowieka, wykonują pracę wyjaśniającą dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Prace (komiksy, filmy bądź plakaty) wezmą udział w konkursie – na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Projekt może być prowadzony w każdym czasie, również podczas nauczania zdalnego. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja. ZUS zapewnia też wsparcie eksperta.

Zgłoś swoją szkołę do udziału w ,,Projekcie z ZUS”

i zachęć uczniów do udziału w konkursie!

Skontaktuj się z koordynatorem Projektu, telefon 74 64 97 370 lub 727 690 021.

REKLAMA

Click Here