https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Poprawa bazy sportowej

Poprawa bazy sportowej

Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka w Wałbrzychu oraz Miejski Klub Sportowy Victoria Świebodzice znalazły się na liście laureatów konkursu „Poprawa bazy sportowej”.

– Wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego otrzyma 30 klubów – mówi Grzegorz Macko, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Projekt złożony przez OSiR Świebodzice i MKS Victoria Świebodzice „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności stadionu piłkarskiego im. Ludwika Paluszka w Świebodzicach. Poprzez montaż piłko chwytów, tablicy wyników (zegara stadionowego) oraz remont oświetlenia boiska treningowego” otrzymał wsparcie w kwocie 21 000 zł. Natomiast UKS Dziewiątka w Wałbrzychu na projekt „Akrobatyka sportowa – sprawny z wyboru” dostanie 10 000 zł.

(RED)

REKLAMA

Click Here