https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

PSZOK-i znów czynne

Od 16 listopada 2020 roku zostały – w ograniczonym zakresie – otwarte punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzone przez spólkę Saniokom. PSZOK-i będą czynne tylko w poniedziałki i wtorki w normalnych godzinach funkcjonowania punktów w danej lokalizacji.

– Aby minimalizować bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami, osoby oddające odpady do punktu proszone są o pobranie formularza zdania odpadów lub wypełnienie formularza na miejscu, bezpośrednio przed zdaniem odpadów i wrzucenie go do skrzynki podawczej – informują pracownicy Sanikomu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie jest czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1 będzie czynny tylko w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.00 do 19.00. Kontakt telefoniczny pod nr (+48) 74 84 49 321 lub (+48) 74 84 49 322.

Mieszkańcy Gminy Czarny Bór i Stare Bogaczowice mogą dostarczać odpady także do PSZOK przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze, który jest czynny w godzinach 7.00-17.00. Kontakt telefoniczny możliwy pod nr (+48) 75 64 55 175 lub (+48) 75 64 55 192.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA