https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina w czołówce

Gmina Czarny Bór zajęła 31 miejsce w Polsce (na 1537 gmin wiejskich) i 7 na Dolnym Śląsku w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorzy zestawienia brali pod uwagę całość wydatków majątkowych w latach 2017-2019.

– W tym czasie udało się zrealizować kilkanaście kluczowych inwestycji gminnych, zarówno z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, ekologii, jak i sportu i turystyki. M.in. przeprowadziliśmy termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej i GOK-u w Witkowie, wybudowaliśmy wieżę widokową na Trójgarbie (w partnerstwie z Gminą Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz Fundacją Edukacji Europejskiej) i nartrolkostradę w Czarnym Borze, przeprowadziliśmy remonty dróg we wszystkich sołectwach, w tym ul. Głównej w Czarnym Borze, wybudowaliśmy remizę strażacką w Witkowie i świetlicę wiejską w Grzędach. Realizacja tych milionowych inwestycji, jak i mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców, nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane przez gminę dofinansowania: z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz środki unijne w ramach PROW na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – wylicza Adam Górecki, wójt gminy.

Z zestawienia wynika, że w latach 2017-2019 średnie wydatki inwestycyjne w gminie na mieszkańca wyniosły 2111,51 zł.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty