https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Centrum Usług Socjalnych już działa

W Jedlinie – Zdroju został oddany do użytku budynek Centrum Usług Socjalnych. – To jedna z największych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w naszym mieście – podkreśla Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

W XIX-wiecznym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej w Jedlinie – Zdroju wymieniono stropy, odnowiono elewację, wybudowano nową klatkę schodową z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Powstały m.in. pomieszczenia biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych, sale wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych, sala wypoczynkowa, pomieszczenia magazynowe oraz ogólnodostępna łaźnia. Uporządkowany został teren wokół budynku, nasadzono krzewy i kwiaty, wykonano dodatkowe miejsca postojowe.

Centrum Usług Socjalnych to rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju o klub seniora oraz klub integracji społecznej.

– Klub seniora będzie miejscem sprzyjającym spotkaniom oraz zajęciom pozwalającym rozwijać zainteresowania i pasje. Planujemy m.in. zajęcia literackie, plastyczne, wikliniarskie, muzyczne oraz zajęcia ruchowe, jak joga, fizjoterapia czy gimnastyka. We współpracy z policją i strażą pożarną przeprowadzane będą pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu i środowisku lokalnym. Natomiast klub integracji społecznej będzie realizował kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizację zawodową i pomoc w osobistym rozwoju. Będzie to m.in. wzajemne wspieranie się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, np. problemy z pracą, z nadużywaniem alkoholu, z negatywnymi emocjami, itp. Mam nadzieję, że miejsce to będzie miejscem rozmów i spotkań, miejscem przyjaznym seniorom w każdej sferze życia czy to sportowej, literackiej, czy też artystycznej. Liczę, że w naszym mieście wyłonią się liderzy, którzy zaproponują nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu – powiedział podczas uroczystego otwarcia burmistrz miasta, któremu towarzyszył lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Roman Szełemej.

Zrealizowanie tej inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację tego projektu przyznała Gminie Jedlina- Zdrój ponad 2 mln zł. Całość inwestycji zamknęła się kwotą ponad 3,6 mln zł.

(KS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty