https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Honorowy obywatel

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa nadano pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Leopoldowi Nowackiemu. Leopold Nowacki urodził się w Kaliszu, będąc uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu wstąpił do Harcerstwa Polskiego – dobrowolnego, apolitycznego ruchu wychowawczego dla młodzieży, który powstał w 1911 r. W 1918 roku, na wezwanie naczelnika Józefa Piłsudskiego, który ogłosił powszechną mobilizację – odpowiedział cały naród, również harcerze. Niespełna siedemnastoletni wówczas Pan Leopold od 1920 r. należał do Harcerskiego Batalionu Wileńskiego, a także oddziału 201 Pułku Piechoty Dowództwa Frontu Północnego, brał udział w niezliczonej ilości bitew. Po zdemobilizowaniu powrócił do szkoły w Łowiczu, którą ukończył, a następnie pracował jako nauczyciel w Kaliszu do września 1939 r. będąc równocześnie Komendantem hufca ZHP powiatu kaliskiego i miasta Kalisza. W czerwcu 1945 r. przyjechał, jako wysiedleniec, do Mieroszowa i już w 1946 r. założył harcerstwo przy Szkole Podstawowej nr 1. W późniejszym okresie rozbudował harcerstwo i prowadził hufce w powiecie wałbrzyskim. 1 września 1948 r. został Burmistrzem Miasta Mieroszów, ponadto działał na rzecz pracy spółdzielczej, prowadził obozy harcerskie, założył Ochotniczą Straż Pożarną. Był też inicjatorem wykonanej chorągwi, która jest używana do dziś przez mieroszowską straż. Założył Miejską Bibliotekę Publiczną, w której działało Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Mieroszowie, dzięki któremu ludzie pracujący mogli zdobyć wykształcenie. Pełnił wiele funkcji publicznych i zawsze kierował się najwyższymi standardami człowieczeństwa i ideałami harcerstwa. W uroczystości uczestniczyła córka Pana Leopolda – Urszulę Nowacką -Majborodę wraz z wnukami, rodziną i przyjaciółmi. Przyjmując, w imieniu ojca, akt nadania tytułu, zwróciła uwagę na ideały, którymi kierował się, a które w dzisiejszych czasach są rzadkością.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj