https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dobre pomysły zmieniają nasz świat

Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu, na ul. Wańkowicza, otwarte zostało bezpieczne przejście dla pieszych. Projekt został zrealizowany z Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, a do 31 października 2020 r. trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z tego funduszu.

Fundusz Toyoty, stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu, co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się.

Przejście przy ul. Wańkowicza jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Zakres prac inwestycyjnych polegał na montażu zestawu dwóch znaków aktywnych z lampami LED zasilanymi panelem fotowoltaicznym i wyposażonych w czujnik ruchu; wykonaniu znaków poziomych farbą strukturalną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym i białym; zainstalowaniu punktowych aktywnych elementów odblaskowych koloru biało – czerwonego wzdłuż przejścia dla pieszych; montażu barier drogowych prostopadle do przejścia dla pieszych; osadzeniu na chodniku przed przejściem dla pieszych słupków blokująco – spowalniających oraz zainstalowaniu na pasie środkowym jezdni w linii dojazdu punktowych aktywnych elementów odblaskowych.

– Przejście będzie służyło nie tylko uczniom szkoły, ale także mieszkańcom dzielnicy Biały Kamień. To jest ruchliwa ulica i zwłaszcza w godzinach szczytu jest tu dużo samochodów – podkreśla dyrektor szkoły Izabela Mazurek.

– Ten projekt to idealny przykład na realizację jednego z naszych priorytetów firmowych, jakim jest bezpieczeństwo dna drogach. Liczymy, że w przyszłości takich modelowych przejść dla pieszych powstanie w Wałbrzychu więcej – dodaje Grzegorz Górski, Manager General Affairs wałbrzyskiej fabryki Toyoty.

Tymczasem trwa proces przyjmowania projektów do przyszłorocznej edycji konkursu grantowego w ramach Funduszu Toyoty ‘Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Do końca października organizacje non-profit mogą składać wnioski na realizację projektów w aglomeracji wałbrzyskiej i powiecie oławskim. Najlepsze z nich fundusz nagrodzi grantem w wysokości 20 tys. złotych.

Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach finansuje najlepsze pomysły.

Szczegółowe informacje znajdują się na nowej, dedykowanej stronie funduszu www.FunduszToyoty.pl, na której umieszone są między innymi filmy prezentujące fundusz, interaktywna mapa realizacji projektów z poprzednich edycji oraz wniosek, w tym wersja online dostępna w ciągu miesiąca, którą należy złożyć do 31 października.

(GK)

REKLAMA

Kliknij tutaj