https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Autobusy wracają na ul. Długą

15 sierpnia 2020 r. została otwarta ulica Długa w Wałbrzychu. Dzień później wrócą na nią autobusy komunikacji miejskiej.

Budowa obwodnicy Wałbrzycha wiązała się z koniecznością przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego i Długiej w Wałbrzychu oraz Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju, a także z czasowym i częściowym zamknięciem ulicy Długiej. To z kolei wiązało się ze zmianami w komunikacji miejskiej.

– W związku z zakończeniem kolejnego etapu budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, od 16 września nastąpi zmiana tras przejazdów oraz rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. Autobusy linii A – C – 8 – 9 powrócą do obsługi pierwotnych tras przejazdów przy zmienionych godzinach kursowania, jednocześnie zmianie ulegną rozkłady jazdy linii: 2 – 5 – 11 – 12 – 15 – 18. Po przerwie uruchomione zostaną również linie: 1 i 4. Nowy układ organizacji ruchu w rejonie ronda spowoduje zmianę lokalizacji przystanku Długa – Makuszyńskiego, który przesunięty zostanie za skrzyżowanie z ul. Makuszyńskiego oraz przystanku dla linii nr 18 w kierunku Podzamcza, który przesunięty zostanie 100 metrów za rondo w kierunku ul. Wieniawskiego. Prosimy o zapoznanie się z nową organizacją przewozów oraz zmienionymi godzinami odjazdów – informuje Dział Komunikacji Zbiorowej ZDKiUM w Wałbrzychu.

Z kolei Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w związku z otwarciem ulicy Długiej w Wałbrzychu, wznowione zostaje kursowanie autobusów linii nr 7 Bis.

– Począwszy od 16.09.2020 r. nieznacznej podwyżce ulegają ceny biletów: normalny będzie kosztował 2,80 zł, a bilet ulgowy 1,40 zł. Jednocześnie wprowadzony zostaje bilet czasowy – 60 minutowy w cenie 3,20 zł za bilet normalny i 1,60 zł za bilet ulgowy. Ponadto nieznacznym zmianom ulega dotychczasowy rozkład jazdy, który został wywieszony przez przewoźnika na przystankach autobusowych – wyjaśnia Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna – Zdroju.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj