https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce” o numerze RPDS.06.03.04-02-0021/17 przeprowadzono w Gminie Boguszów-Gorce 4 działania obejmujące: przebudowę lokali znajdujących się na parterze Ratusza, rewitalizację Hali Sportowej przy ul. Szkolnej, rewitalizację przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych a także budowę systemu monitoringu w centrum Boguszowa-Gorc.

            Rewitalizacja pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” w budynku Ratusza w celu nadania im funkcji Sali Ślubów obejmowała przebudowę, w wyniku której powstało zupełnie nowe pomieszczenie Sali Ślubów z zapleczem,  poczekalnią, przedsionkiem, korytarzem oraz toaletami, w tym jednej dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Nowoczesne wnętrze jest funkcjonalne i dopasowane do potrzeb użytkowników. Znajdują się w nim komfortowe miejsca dla zaproszonych gości oraz młodej pary. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie.

            Rewitalizacja Hali Sportowej przy ul. Szkolnej obejmowała szeroki wachlarz robót budowlanych. Należą do nich m.in.: wykonanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę podłogi, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych sufitów, wykonanie wentylacji, izolacji, nowego dojścia do budynku, nowego pokrycia dachu z papy, wymianę siatki ogrodzeniowej, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, wykonanie centralnego ogrzewania oraz montaż zakupionego wyposażenia. Hala Sportowa służy m.in. uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego.

            Skarpa przy ul. Kamieniogórskiej, po rozbiórce betonowej okładziny zyskała ścieżkę pieszą, schody i murek oporowy. Nasadzoną na niej wysoką zieleń. Rejon budynku Centrum Kultury przeszedł poważną niwelację terenu z zastosowaniem różnych typów nawierzchni i montażem urządzeń małej architektury. Przeprojektowane zatokę komunikacji samochodowej wraz z budową wiaty przystankowej. Docelowo zostanie tutaj przeniesiony przystanek z Placu Odrodzenia. Na terenie przy ul. Szkolnej wybudowano Parking liczący 39 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking usytuowany blisko Rynku w dużym stopniu rozwiązał problemy związane z brakiem miejsca do parkowania. Zadania te zostały zrealizowane w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych.

          Budowa systemu monitoringu obejmowała instalację okablowania, kamer (14 szt.) nadajników bezprzewodowych, konfigurację systemu monitoringu w centrum Boguszowa -Gorc.

Powyższe zadania zrealizowano w latach 2017-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności Społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty