https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce” o numerze RPDS.06.03.04-02-0021/17 przeprowadzono w Gminie Boguszów-Gorce 4 działania obejmujące: przebudowę lokali znajdujących się na parterze Ratusza, rewitalizację Hali Sportowej przy ul. Szkolnej, rewitalizację przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych a także budowę systemu monitoringu w centrum Boguszowa-Gorc.

            Rewitalizacja pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” w budynku Ratusza w celu nadania im funkcji Sali Ślubów obejmowała przebudowę, w wyniku której powstało zupełnie nowe pomieszczenie Sali Ślubów z zapleczem,  poczekalnią, przedsionkiem, korytarzem oraz toaletami, w tym jednej dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Nowoczesne wnętrze jest funkcjonalne i dopasowane do potrzeb użytkowników. Znajdują się w nim komfortowe miejsca dla zaproszonych gości oraz młodej pary. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie.

            Rewitalizacja Hali Sportowej przy ul. Szkolnej obejmowała szeroki wachlarz robót budowlanych. Należą do nich m.in.: wykonanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę podłogi, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych sufitów, wykonanie wentylacji, izolacji, nowego dojścia do budynku, nowego pokrycia dachu z papy, wymianę siatki ogrodzeniowej, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, wykonanie centralnego ogrzewania oraz montaż zakupionego wyposażenia. Hala Sportowa służy m.in. uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego.

            Skarpa przy ul. Kamieniogórskiej, po rozbiórce betonowej okładziny zyskała ścieżkę pieszą, schody i murek oporowy. Nasadzoną na niej wysoką zieleń. Rejon budynku Centrum Kultury przeszedł poważną niwelację terenu z zastosowaniem różnych typów nawierzchni i montażem urządzeń małej architektury. Przeprojektowane zatokę komunikacji samochodowej wraz z budową wiaty przystankowej. Docelowo zostanie tutaj przeniesiony przystanek z Placu Odrodzenia. Na terenie przy ul. Szkolnej wybudowano Parking liczący 39 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking usytuowany blisko Rynku w dużym stopniu rozwiązał problemy związane z brakiem miejsca do parkowania. Zadania te zostały zrealizowane w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych.

          Budowa systemu monitoringu obejmowała instalację okablowania, kamer (14 szt.) nadajników bezprzewodowych, konfigurację systemu monitoringu w centrum Boguszowa -Gorc.

Powyższe zadania zrealizowano w latach 2017-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności Społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close