https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Wójt Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, Powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 317/2 o powierzchni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV, Bp. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087531/3. Cena wywoławcza nieruchomości:       90.000,00 zł.

Wadium: 9.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki nr 390/3 o powierzchni 0,1916 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00019167/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł.

Wadium: 5.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki nr 154 o powierzchni 0,9390 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb, ŁIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00076377/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł.

Wadium: 2.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki nr 156/1 o powierzchni 0,5209ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb, ŁIV, ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078935/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł.

Wadium: 1.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy.

5. Nieruchomość zabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 35/3 o powierzchni 0,18 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00080822/1. Cena wywoławcza nieruchomości: 58.100,00 zł.

 Wadium: 5.810,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 12.08.2020 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu

( 074) 84-52-163 lub (074) 84-52-220.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń w Jabłowie i Gostkowie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/).

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close