https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Trzeba zwiększyć recykling odpadów

– Sprawa segregacji odpadów jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze powinno nam zależeć na ochronie środowiska, po drugie wysokie koszty opłat za niesegregowane śmieci dotykają nas wszystkich mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

– Chcę podzielić się z mieszkańcami raportem na temat gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, przygotowanym za okres od stycznia do maja bieżącego roku. Odpady zmieszane – zdecydowanie zmniejszyła się ilość ich wytwarzania – o – 10%, bioodpady – segregacja wzrosła aż 6-krotnie, papier – segregacja wzrosła również aż 6-krotnie, zmieszane odpady opakowaniowe (żółty pojemnik) – segregacja wzrosła o 13%, szkło – segregacja wzrosła o 32%, beton i gruz – segregacja spadła o 54%, odpady wielkogabarytowe – ilość tych odpadów zwiększyła się sześciokrotnie, opony – wzrost aż ośmiokrotny. Ogólna ilość zebranych odpadów utrzymała się niemal na tym samym poziomie. Łączna masa odpadów zebranych do ponownego użycia i recyklingu jest zbyt niska. Bardzo ważne jest ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Zbierajmy bioodpady do brązowych worków, oddajmy do PSZOK i nie wrzucajmy do pojemnika na odpady zmieszane – podkreśla burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty