https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Trzeba zwiększyć recykling odpadów

– Sprawa segregacji odpadów jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze powinno nam zależeć na ochronie środowiska, po drugie wysokie koszty opłat za niesegregowane śmieci dotykają nas wszystkich mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

– Chcę podzielić się z mieszkańcami raportem na temat gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, przygotowanym za okres od stycznia do maja bieżącego roku. Odpady zmieszane – zdecydowanie zmniejszyła się ilość ich wytwarzania – o – 10%, bioodpady – segregacja wzrosła aż 6-krotnie, papier – segregacja wzrosła również aż 6-krotnie, zmieszane odpady opakowaniowe (żółty pojemnik) – segregacja wzrosła o 13%, szkło – segregacja wzrosła o 32%, beton i gruz – segregacja spadła o 54%, odpady wielkogabarytowe – ilość tych odpadów zwiększyła się sześciokrotnie, opony – wzrost aż ośmiokrotny. Ogólna ilość zebranych odpadów utrzymała się niemal na tym samym poziomie. Łączna masa odpadów zebranych do ponownego użycia i recyklingu jest zbyt niska. Bardzo ważne jest ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Zbierajmy bioodpady do brązowych worków, oddajmy do PSZOK i nie wrzucajmy do pojemnika na odpady zmieszane – podkreśla burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close