https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Skwer Smoleński w Wałbrzychu

10 czerwca 2020 r. o godzinie 8.41 odbędzie się uroczyste otwarcie Skweru Smoleńskiego przy ul. Słowackiego w Wałbrzychu (naprzeciwko poczty). Uroczystość będzie połączona z odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Autorem i wykonawcą pomnika z granitu strzegomskiego jest Dariusz Dembiński. W uroczystości, oprócz władz miasta, wezmą udział także przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r.: poseł na Sejm RP Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska – wdowa po Jerzym Szmajdzińskim oraz poseł na Sejm RP Jacek Świat – wdowiec po Aleksandrze Natalii-Świat.

(RED, fot. Dariusz Dembiński)

REKLAMA

Kliknij tutaj