https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Walim pomoże przedsiębiorcom

Pandemia koronawirusa COVID – 19  nie jest  jedynie zagrożeniem dla zdrowia i życia setek tysięcy ludzi, ale silnie uderzyła  w naszą gospodarkę. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa ograniczono, a nawet wyłączono możliwość prowadzenia wielu rodzajów działalności gospodarczej m.in. restauracji, barów, obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. W Gminie Walim turystyka stanowi jeden z najważniejszych kierunków rozwoju gminy. Zamknięcie restauracji i obiektów z miejscami noclegowymi, bardzo niekorzystnie wpłynęło na sytuację finansową naszych rodzimych przedsiębiorców. Dlatego też, na zdalnej Sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2020 r. radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikro i małych przedsiębiorców. Przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, powinien złożyć stosowny wniosek, w którym będzie mógł ubiegać się o zwolnienie  z obowiązku płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należnych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zwolnienie to będzie przysługiwało tylko tym przedsiębiorcom, którzy wykonywali działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku oraz prowadzili ją na terenie Gminy Walim i zatrudniali osoby mieszkające w naszej gminie. Wnioski będzie można składać do 31 maja 2020 r. – wyjaśnia Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty