https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Laptopy dla głuszyckich uczniów

33 laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy z Programu „Zdalna Szkoła”, którego Operatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina Głuszyca pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 000 zł. Komputery zostały przekazane uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła” (Oś I : Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach).

(MC)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty