https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa wiceburmistrz zrezygnowała!

Agnieszka Walkosz-Berda zrezygnowała z funkcji Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc. O tym co dalej zadecyduje wojewoda dolnośląski, który bada, czy aresztowany burmistrz Jacek C. mógł zza krat podejmować jakikolwiek czynności urzędowe.

Przypomnijmy: Agnieszka Walkosz-Berda, która do ubiegłego tygodnia była prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (odwołała ją Rada nadzorcza spółki na wniosek wiceburmistrza Sebastiana Drapały), zastąpiła na stanowisku Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc… Sebastiana Drapałę. Decyzję 14 kwietnia 2020 r. podjął przebywający w areszcie burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. Tego samego dnia Przewodniczący Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Stanisław Urbaniak wystąpił do wojewody dolnośląskiego z wnioskiem o stwierdzenie ważności decyzji podjętych przez aresztowanego burmistrza, czyli odwołania dotychczasowego zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały i powołania na jego miejsce Agnieszki Walkosz-Berda. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem rezygnacji nowej wiceburmistrz była trudna sytuacja finansowa i organizacyjna miasta.

O tym co dalej zadecyduje wojewoda dolnośląski.

– Trwa analiza prawna tej sytuacji. Decyzje powinny zapaść po weekendzie – powiedziała Tygodnikowi DB 2010 Aleksandra Osman, Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzje aresztowanego burmistrza mogą zostać uchylone, bowiem z ustawy o samorządzie terytorialnym wynika, że w przypadku aresztowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wszystkie obowiązki przejmuje jego zastępca. A to będzie oznaczało, że na stanowisko Zastępcy Burmistrza Boguszowa-Gorc powróci Sebastian Drapała, który od wtorku przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Tygodnik DB 2010, sprawę zmiany na stanowisku Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc sprawdzają prokuratura i policja. Chodzi o przepływ dokumentów pomiędzy aresztowanym burmistrzem a Urzędem Miejskim w Boguszowie – Gorcach oraz o niezgodną z prawem zbiórkę pieniędzy na kaucję dla burmistrza Jacka C. Przypomnijmy, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zgodził się na zmianę środka zapobiegawczego wobec Jacka C. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył mu areszt, w którym przebywa od 19 grudnia 2018 roku, o kolejne 3 miesiące. Obrońca burmistrza Boguszowa – Gorc złożył zażalenie na tę decyzję, a sąd apelacyjny ją częściowo uwzględnił. Jacek C. będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu (do końca kwietnia 2020 r.) kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych. Po spełnieniu tego warunku, decyzją sądu, nie będzie mógł opuścić kraju oraz wrócić do pracy w Urzędzie Miejskie w Boguszowie – Gorcach i wypełniać obowiązków burmistrza. Po tym jak doszło do zmian na stanowisku zastępcy burmistrza miasta, pojawiły się informacje o rzekomej zbiórce na kaucję dla Jacka C. przez osoby związane z powołaną przez niego wiceburmistrz.

Robert Radczak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty