https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Otwarcie żłobka

Uroczysta prezentacja Żłobka Miejskiego przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie – Zdroju, połączona z otwarciem tej placówki, odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz. 12.00.

Przypomnijmy: jesienią 2019 r. Burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek Orpel odebrał promesę na realizację projektu ”Nowe żłobki w Strzegomiu i Jedlinie-Zdroju”, który jest realizowany we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej. Projekt zakłada zorganizowanie i utworzenie nowych miejsc żłobkowych w obu gminach. W Jedlinie-Zdroju zaplanowano 24 miejsca dla dzieci od 1 roku życia do lat 3, a rozpoczęcie od lutego 2020 roku.

Jest to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata  2014-2020 – 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Na zgłoszonych 80 wniosków – 22 otrzymało dofinansowanie. Fundusze, w ramach unijnej dotacji, przeznaczone są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Pozyskana w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia: mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki żłobkowej (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek), ale także finansowane będą bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobku i dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą.

– Projekt ten uzupełnia inwestycję, która w ramach programu „Maluch plus” jest obecnie prowadzona w Gminie Jedlina-Zdrój, gdzie trwa przystosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Słowackiego 5 (po byłym gimnazjum) dla tych potrzeb – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close