https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Otwarcie żłobka

Uroczysta prezentacja Żłobka Miejskiego przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie – Zdroju, połączona z otwarciem tej placówki, odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz. 12.00.

Przypomnijmy: jesienią 2019 r. Burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek Orpel odebrał promesę na realizację projektu ”Nowe żłobki w Strzegomiu i Jedlinie-Zdroju”, który jest realizowany we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej. Projekt zakłada zorganizowanie i utworzenie nowych miejsc żłobkowych w obu gminach. W Jedlinie-Zdroju zaplanowano 24 miejsca dla dzieci od 1 roku życia do lat 3, a rozpoczęcie od lutego 2020 roku.

Jest to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata  2014-2020 – 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Na zgłoszonych 80 wniosków – 22 otrzymało dofinansowanie. Fundusze, w ramach unijnej dotacji, przeznaczone są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Pozyskana w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia: mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki żłobkowej (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek), ale także finansowane będą bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobku i dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą.

– Projekt ten uzupełnia inwestycję, która w ramach programu „Maluch plus” jest obecnie prowadzona w Gminie Jedlina-Zdrój, gdzie trwa przystosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Słowackiego 5 (po byłym gimnazjum) dla tych potrzeb – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj