https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Co dalej z ulicami Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie?

Ulice H. Sienkiewicza i F. Chopina w Szczawnie – Zdroju wzbudzają ostatnimi tygodniami sporo kontrowersji. Wokół zakazu przejazdu tą drogą narosło sporo mitów.

 – Dla nowo wyremontowanego odcinka drogi Starosta Wałbrzyski zatwierdził organizację ruchu drogowego, która zawiera dwa warianty wprowadzenia organizacji ruchu – wyjaśnia Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju. – Pierwszy przy utrzymaniu zakazu ruchu, drugi z pełnym otwarciem ruchu. By drugi wariant mógł wejść w życie konieczne są opinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako dysponenta terenu i przyszłego zarządcy, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu jako inwestora budowy obwodnicy oraz policji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy jest on dla wszystkich bezpieczny. Dotychczas nie wpłynęły wyżej wymienione opinie, dlatego 5 lutego 2020 r. ponownie zwróciliśmy się z prośbą o ich wydanie i o odpowiedź, czy istnieją przesłanki do przywrócenia otwartego ruchu drogowego na ul. Sienkiewicza i ul. Chopina (na odcinku od ul. Łączyńskiego do ul. Mickiewicza) do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wszystkim nam, włącznie z wymienionymi instytucjami, a także wykonawcy realizującemu zamówienie „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, zależy na bezpieczeństwie. Czasowe wyłączenie w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przejeżdżających tranzytem przez plac budowy ma temu właśnie służyć – bezpieczeństwu mieszkańców Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju, jak i wykonawcy, który także odnosi się do tego w sposób pozytywny – dodaje burmistrz.

–  (…) Niemniej jego obecne ograniczenie w sposób znaczący wpłynie na usprawnienie i czas realizacji poszczególnych etapów robót, nie tylko w zakresie przebudowy samej ul. Łączyńskiego, ale również w zakresie budowy trasy głównej obwodnicy, znajdującej się w jej bezpośrednim sąsiedztwie – czytamy w piśmie skierowanym do burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka przez zastępcę dyrektora kontraktu z firmy Budimex Rafała Zimnocha.

– W odpowiedzi Starosty Wałbrzyskiego, którą również przytaczamy w odpowiedzi do Przewodniczącego Rady Miejskiej czytamy, że „wydając upoważnienia zarządca drogi musi kierować się przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, potrzebą dojazdu docelowego do miejsca zamieszkania”, a także, że „niedopuszczalne jest wydawanie upoważnienia na wjazd tylko wybranym, uprzywilejowanym szerokorozumianym mieszkańcom miasta Szczawna-Zdroju”. Mam nadzieję na zrozumienie zagadnienia i niepowielanie nieprawdziwych informacji – dodaje Marek Fedoruk.

(KT, RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close