https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podsumowanie rewitalizacji

W Świebodzicach podsumowany został projekt rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice. – Na ten cel Gmina Świebodzice dostała  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej – mówi burmistrza miasta Paweł Ozga.

Na podsumowanie projektu do Świebodzic przyjechali: prezydent Wałbrzycha i jednocześnie lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Roman Szełemej, a także przedstawiciele wykonawców poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu: Marcin Śliwiński, Anna Czeszejko-Sochacka, Katarzyna Winter, Tomasz Klimek reprezentujący Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana; Dariusz Stańczyk – właściciel Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „STA-DAR”; Joanna Gajewska, przedstawicielka firmy TOMY-BUD Tomasz Gajewski, Ryszard Miara, właściciel firmy MIAR-BUD Ryszard Miara. Ponadto na spotkanie przybyli również inspektorzy: Ewa Agata Nowak z Pracowni Projektowej Konstruktor, mgr inż. Piotr Rajca ze Świebodzic; Zenon Król z wrocławskiej firmy AREX, oraz Czesława Król z Obsługi Inwestycji. W konferencji udział wzięli także: sekretarz miasta Sabina Cebula, przewodnicząca Rady Miejskiej Świebodzic Halina Mądra, prezes spółki ZGK Świebodzice Grzegorz Cabanek oraz kierownik Maria Potocka, prezes ZWiK Świebodzice Spółka z o.o. Artur Torbus. Zaproszenie wysłano również do byłego burmistrza Bogdana Kożuchowicza, jednak nie uczestniczył on w spotkaniu.

Zebranych w sali posiedzeń przywitał burmistrz Paweł Ozga, następnie kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Ilona Szczygielska przybliżyła obecnym tematykę spotkania. Po krótkim wprowadzeniu, obecnym w sali osobom została przedstawiona prezentacja realizowanych inwestycji w ramach tego projektu. Głos zabrał również prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który podziękował za zaproszenie, pochwalił modelową współpracę z Gminą Świebodzice i opowiedział o planach inwestycyjnych na kolejne lata.

– Później goście zostali zaproszeni na spacer studyjny po obszarach zrewitalizowanych: ul. Słowackiego, ul. Krasickiego, ul. Piaskowej, a także do utworzonego w ramach projektu Klubu Seniora na Os. Sudeckim, w którym to goście zostali ciepło przywitani przez seniorów, reprezentujących miejskie organizacje. Obejrzeli przygotowane przez nich występy. Cieszy nas fakt, że kolejne miejsca w Świebodzicach zyskały nowy blask i będą służyć mieszkańcom. Wartość całego projektu to ponad 6 mln 150 tys zł. Dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej wyniosło prawie 3 mln 160 tys. zł, z Budżetu Państwa kolejne 553 tys. zł., a reszta pochodziła z budżetu Gminy Świebodzice – wyjaśnia burmistrz Paweł Ozga.

(WP)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close