https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uchwalili budżet

Gmina Szczawno-Zdrój ma uchwalony budżet na 2020 rok. Podczas sesji Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju uchwała budżetowa została przyjęta 5 głosami klubu „Nasze miasto, nasz dom – Szczawno-Zdrój”, 10 radnych Klubu Radnych Szczawno Zdrój Możliwości wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Planowane dochody wynoszą 35 660 210 zł, planowane wydatki – 43 316 824,11 zł, a wydatki inwestycyjne – 11 919 917,88 zł (czyli 27,52 % wydatków).

– Budżet gminy jest trudny, ale bardzo proinwestycyjny, Szczawno-Zdrój czeka potężne wyzwanie w postaci budowy nowej szkoły, dokończenia Delfinka i remontów infrastruktury drogowej – mówi burmistrz Marek Fedoruk. – Będziemy także wspierać mieszkańców finansowo w wymianie ogrzewania na ekologiczne a zapisane w budżecie pieniądze na ten cel będą w razie potrzeby zwiększone tak, aby każdy mieszkaniec zainteresowany przejściem na ekoogrzewanie, mógł z miejskiej dotacji skorzystać.

Najważniejsze inwestycje w gminie Szczawno-Zdrój w 2020 roku:

•          Zespół Szkolno-Przedszkolny – to inwestycja, która będzie mocno angażować budżet przez najbliższe 3 lata. W tym roku gmina przeznaczy na to 6 000 000 zł. Jest to zadanie wyczekiwane przez wszystkich mieszkańców, priorytetowe dla gminy, zamykające ostatni etap budowy kompleksu sportowo-oświatowego w Szczawnie-Zdroju. Całkowity koszt z wyposażeniem obiektu to 25 409 162,50 zł;

•          zakończenie budowy krytej pływalni Delfinek – w 2020 roku gmina wyda na zadanie 3 800 000 zł, całość inwestycji to 9 150 000 zł, dofinansowanie – 3 092 400 zł;

•          kontynuacja remontu dróg gminnych: Bukowej, Bohaterów Warszawy i Ofiar Katynia, na które w bieżącym roku otrzymaliśmy wsparcie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatek w 2020 roku to 1 139 390,92 zł, wartość całej inwestycji to 2 806 284 zł;

•          pozostałe inwestycje dotyczące przebudowy i remontów dróg i chodników – 488 526,97 zł;

•          wsparcie dla mieszkańców na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne – 100 000 zł w 2020 roku, z możliwością jej zwiększenia jeżeli większa ilość mieszkańców będzie chciała skorzystać z dotacji;

•          zagospodarowanie nieruchomości komunalnych – 100 000 zł

•          rozbudowa monitoringu miejskiego – 50 000 zł.

Warto przypomnieć, że od 2017 roku gmina przeznaczyła na poprawę bezpieczeństwa poprzez sieć monitoringu miejskiego kwotę 321 186,00 zł.

(ABP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty