https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kładka w Zagórzu Śląskim nagrodzona

Wstęgowa kładka dla pieszych, która prowadzi przez jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając XI Konkurs im. M. Wolffa, organizowany przez magazyn „Mosty”. Nagroda powędrowała do projektanta – Zespołu Badawczo-Projektowego Mosty-Wrocław s.c. oraz wykonawcy – firmy STRABAG Sp. z o.o. Jury podkreśliło nowoczesne, ciekawe i efektowne rozwiązania, a także dobre wpisanie inwestycji w teren i jej naturalną kolorystykę.

Konkurs jest organizowany od 2009 r. Jego celem jest promowanie polskiej myśli projektowej i obiektów najbardziej znaczących i wyróżniających się w danym roku. Nagradzane obiekty zachwycają formą i wzbogacają krajobraz. Twórcy za każdym razem udowadniają, że mosty to nie tylko nowoczesne wytwory techniki, ale też obiekty estetyczne i upiększające polskie krajobrazy.

Przypomnijmy: nad jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w Gminie Walim, 13 sierpnia 2019 r., została otwarta wisząca kładka, łącząca brzegi jeziora. To kolejna atrakcja Krainy Sowiogórskich Tajemnic, a zarazem waży element komunikacji pieszo – rowerowej, przez który przebiega czerwony szlak PTTK. Powstała ona jako jedna z trzech części projektu „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej Choina i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Nie lada atrakcję stanowi wyposażenie kładki. W balustradach zamontowano iluminację kładki taśmami z diodami LED o zmieniających się barwach – efekt jest widowiskowy i przyciąga wielu turystów po zmroku. Ustawiona luneta pozwala podziwiać piękne krajobrazy, okalające malowniczo położone jezioro Bystrzyckie oraz wynurzający się z góry Choina zamek Grodno, a ławki, posadowione w najszerszych miejscach, zachęcą do odpoczynku, nie tylko pięknym widokiem, ale także multimedialnym wyposażeniem W ławkach zamontowano urządzenia umożliwiające odtwarzanie efektów dźwiękowych, tj. odgłosy ptaków i szumu wody, zapowiedziane wcześniej przez lektora. Kładka, posadowiona na miejscu dawnego mostu wiszącego, to dwuprzęsłowa konstrukcja wstęgowa o rozpiętości przęseł od 22 do 80 metrów i całkowitej długości prawie 126 metrów. Pomost o wysokości konstrukcyjnej 0,32 metra i szerokości podstawowej 2,40 metra, zwiększającej się do 4,90 metra w miejscach platform widokowych, został wykonany z 49 prefabrykowanych elementów żelbetowych. Długość modularna elementu to 2 m, a kształt dostosowano do szerokości, uwzględniając lokalne poszerzenia kładki. Masa pojedynczych prefabrykatów wynosi od 1,6 do 3,9 tony. Żelbetowe prefabrykaty pomostu ułożone zostały na 4 linach nośnych. Kładka osadzona jest na dwóch podporach brzegowych oraz jednej pośredniej.

(RED)

REKLAMA