https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawie jak w ONZ

20-osobowa grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z klas z maturą międzynarodową: 2 DP i 1 pre-DP, brała udział w symulacjach rozmów ONZ podczas IIMUN POLAND 2019, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

– Obrady i rozmowy były prowadzone w języku angielskim zaś w agendzie znalazły się m.in. reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, reformy UE, wykorzystanie instrumentów dwustronnych i wielostronnych jako środków walki z terroryzmem, wolność słowa i prawo do spokojnej wypowiedzi podczas zgromadzeń, zacieśnianie więzi między krajami. Poziom rozmów i debat został oceniony jako wysoki. Serdecznie gratulujemy naszym delegatom odwagi podczas wystąpień, otwartości na różnorodne punkty widzenia i umiejętności wypracowywania wspólnych rozwiązań – mówi Beata Urbaniak, wicedyrektor I LO w Wałbrzychu. (Fot. organizatora IIMUN)

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj