https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odkrycie w Świebodzicach

Podczas prac związanych z rewitalizacją Świebodzic została odkryta zabytkowa studnia. Obiekt może pochodzić z XV wieku.

W chwili obecnej trwają roboty ziemne na podwórkach objętych rewitalizacją. Na placu budowy przy ulicy Słowackiego 3, doszło do ciekawego odkrycia.

– Pod betonową płytą robotnicy znaleźli dawną kamienną studnię. O odkryciu został zawiadomiony konserwator zabytków z Wałbrzycha, który przybył na miejsce, by dokonać oględzin. Wykonana została dokumentacja fotograficzna oraz pomiarowo-opisowa odkrytego obiektu, z której wynika, że jest to cembrowina z kamienia nieregularnego o średnicy zewnętrznej 2,2 m, grubości ścian 0,3m i głębokości całkowitej ok. 12 m (głębokość do lustra wody 2,5 m). Wstępnie stwierdzono, że odkrycie kwalifikuje się jako obiekt zabytkowy z art. 3 ustawy o ochronie zabytków. Studnia datowana jest na podstawie analogii na XV/ XVI – XVIII wiek. Dalsza analiza projektu budowlanego, pozwoli podjąć kolejne prace konserwatorskie – mówi Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.

Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem oraz przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a oraz ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach zostały dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach mniejszego zadania zaplanowano prace w zakresie: przebudowy nawierzchni jezdni, chodników i placów (podwórek) z wyeksponowaniem starych bruków i utworzeniem terenów zielonych oraz wydzielenia strefy rekreacyjnej (kącik rekreacyjny); przebudowy schodów w bramie miejskiej; renowacji starej studni i pompy; renowacji historycznego muru kościelnego oraz historycznych murów ceglanych; przebudowy ogrodzeń z siatki; przebudowy oświetlenia ulicznego; rozbiórki części budynków gospodarczych; budowy boksów dla pojemników na śmieci; przebudowy kanalizacji sanitarnej.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty