https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatne studia informatyczne w Świdnicy

Filia w Świdnicy Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi został utworzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2016 roku. Z dniem 1 października Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna została połączona z AHE w Łodzi.

Powołanie do życia Filii w Świdnicy stało się odpowiedzią na niesłabnące w tym regionie zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem wyższego wykształcenia technicznego. Model kształcenia na kierunku informatyka jest reakcją na zapotrzebowania kadrowe firm dolnośląskich działających w obszarze IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania na naszej Uczelni w Świdnicy. Tu zdobędziesz dyplom solidnej renomowanej Uczelni, jaką jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, posiadającą w swoim dorobku osiągnięcia akademickie (publikacje, prace naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych) a także doświadczenie praktyczne. Studenci są objęci atrakcyjnym systemem stypendialnym.

Uczelnia podejmuje liczne inicjatywy dydaktyczne i pozadydaktyczne mające na celu nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi.

Dlaczego studia w Filii w Świdnicy to najlepszy wybór?

Doskonała kadra dydaktyczna – uznani wykładowcy i praktycy pracujący w dużych firmach IT z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych

Gwarancja wysokiej jakości kształcenia studentów

Małe grupy ćwiczeniowe

Przychylne nastawienie pracowników do studentów

Dogodna lokalizacja i dobry dojazd

Niewygórowane czesne

Możliwość odbywania przez studentów praktyk zawodowych u partnerów kierunku – w firmach o znanych i cenionych markach w branży IT

Szansa na pozostanie w firmie dla najlepszych

Samodzielne planowanie własnego rozwoju zawodowego przez studentów przy silnym wsparciu merytorycznym kadry

Uczestnictwo studentów w przedmiotach specjalnie dedykowanych rozwojowi postawy kreatywnej i przedsiębiorczej

INFORMATYKA ( studia inżynierskie)

Specjalności:

programowanie urządzeń mobilnych – studia bezpłatne

informatyka w procesach produkcyjnych

sieci komputerowe

systemy komputerowe w administracji

Rozszerzony wymiar zajęć, możliwość wyboru specjalności oraz zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia sprawiają, że program kształcenia będzie angażować studentów do aktywnej pracy, wysiłku studiowania i rozwoju świadomości społecznej.

Koncepcja kształcenia skonstruowana jest w oparciu o trzy podstawowe przesłanki:

potrzebę stworzenia programu kształcenia i programu studiów dającego gwarancję profesjonalnego wykonywania pracy zawodowej przez absolwentów kierunku Informatyka studiów pierwszego stopnia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

potrzebę stworzenia programu kształcenia i programu studiów dostosowanego do aktualnych wymagań rynku pracy;

potrzebę stworzenia programu kształcenia skoncentrowanego na rezultatach i efektach kształcenia, rozwijaniu umiejętności i postaw zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Biuro rekrutacji w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 30
tel. 74/ 640 03 40, 697 622 636
e-mail: swidnica@ahe.lodz.pl

Czynne:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close