https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontowe lato

Wakacje to czas odpoczynku i wyciszenia, jednak nie w świebodzickich placówkach. W Żłobku Miejskim nr 2 od 1 września 2019 r. zostanie utworzona nowa grupa żłobkowa. W związku z tym trwają remonty pomieszczeń.

Program „Maluch+” zakłada dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. O wsparcie z tego programu mogły ubiegać się gminy, samorządy, województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Świebodzice wystąpiła o dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego nr 2. W ramach programu (modułu 2) otrzymała dotację w wysokości 39600 zł na bieżące wydatki już funkcjonującej grupy żłobkowej oraz kwotę 138 000,00 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw, dostosowanie sali do potrzeb dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie (moduł 1b).

– Docelowo Żłobku Miejskim nr 2w Świebodzicach ma powstać nowa sala z zapleczem. Gmina Świebodzice pozyskała na ten cel dofinansowanie z programu „Maluch +” oraz przeznaczyła środki własne. Zwieńczeniem prac będzie plac zabaw dla dzieci żłobkowych, który ma być gotowy do końca listopada. Dodatkowo w obiekcie tworzona jest też jedna sala przedszkolna. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” kwotę 14 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. A zaawansowane prace remontowe trwają również w Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzicach, gdzie tworzona jest nowa klasa. W budynku wymieniono poręcze w obu skrzydłach gmachu. Na korytarzach i klatkach schodowych założono wykładziny obiektowe, antypoślizgowe. Trwają prace malarskie w klasie i na klatkach schodowych. Następnie zmieniona zostanie oprawa świetlna. Drobne prace konserwatorskie prowadzone są również w pozostałych placówkach miejskich – wylicza Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.

(WP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty