https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Budżet powiatu to nie prywatny folwark starosty

Kolejne zmiany do budżetu Powiatu Wałbrzyskiego i kolejny raz mówimy: nie! Nie jesteśmy przeciwni, aby z budżetu powiatu realizować w gminach inwestycje! Nie godzimy się ze stylem „przerzucania środków”, jakby były własnością starosty. Panie starosto, budżet powiatu to nie prywatny folwark. To środki mieszkańców i dlatego też wszystkie gminy trzeba traktować jednakowo, na co po raz kolejny zwracamy uwagę.

Widzimy, że budżet jest rozciągany i pęka w szwach. W tej sytuacji nie popieramy kolejnych zaciąganych zobowiązań! Niech starosta przestanie manipulować faktami. Uchwała budżetowa nie dotyczyła wyłącznie inwestycji w Gminie Walim – odbudowy murów oporowych na potoku Młynówka.

Mamy w niej inne kwiatki: wspomniany kredyt długoterminowy na zadanie Wód Polskich, dodatkowe środki na usługi stwierdzania zgonu (została podpisana nowa, droższa umowa, przypominamy, zarząd informował, że współpraca z dotychczasową firmą jest wzorcowa), czy dodatkowe pieniądze na e-usługi (czyżby kolejne zadanie było niedoszacowane?).

***

Starosta Wałbrzyski zamiast zabiegać na poziomie rządowym o przyszłość naszego regionu i strategicznie ważne dla gmin Powiatu Wałbrzyskiego sprawy, przyjmuje w tym czasie żołnierzy ze Szczecina (a przecież mógł go reprezentować którykolwiek z pozostałych czterech członków zarządu powiatu)!

Starosta Wałbrzyski jest przedstawicielem Związku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której zespół 5 czerwca opiniował strategiczny dokument pt. „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030”. Głosu przedstawiciela Powiatu Wałbrzyskiego zabrakło!

Wyjaśnijmy, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz samorządowcy gmin, które podpisały Deklarację Sudecką zabiegają o korzystne dla południa Dolnego Śląska zapisy w w/w dokumencie (dodatkowe fundusze). Ostatecznie nasz region nie został w projekcie KSRR 2030 ujęty jako „słabo rozwinięty”, co oznacza brak dodatkowych funduszy krajowych dla gmin z południa Dolnego Śląska. Ostatnią szansą na jakąkolwiek zmianę zapisów było właśnie stanowisko wspomnianej Komisji Wspólnej. Starosta Wałbrzyski pomimo, że został wskazany przez Związek Powiatów Polskich do prac w tej komisji, nie pojawił się na posiedzeniu, żeby walczyć o interesy gmin Powiatu Wałbrzyskiego.

I jak ocenić taką postawę?

***

Na Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego dowiadujemy się od starosty, że koroner, z którym do tej pory była podpisana umowa na świadczenie usług w sprawie stwierdzenia zgonu, niewłaściwie wykonywał swoje zadania i trzeba podpisać nową umowę z innym koronerem – o 50% droższą! W styczniu 2019 r. radny Kamil Orpel złożył interpelację w sprawie nieprawidłowości w tym zakresie zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego i wtedy w odpowiedzi Starosta Wałbrzyski oświadczył, że zadanie jest wykonywane prawidłowo i że środki na nie są zabezpieczone w budżecie powiatu. Co zatem zmieniło się od stycznia? Jaki jest faktyczny powód rozwiązania umowy, która powinna obowiązywać do końca roku? Czy tylko nam wydaje się, że coś tu nie gra?

Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

Ramona Bukowska, Jarosław Buzarewicz, Ewa Dorosz, Leonard Górski, Łukasz Kazek, Kamil Orpel, Bogdan Stochaj, Jolanta Woźniak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty