https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ekspert radzi: jak dobrze przygotować swoje CV?

Życiorys zawodowy, inaczej zwany CV, od łac. Curriculum Vitae (bieg życia), jest podstawowym narzędziem w procesie poszukiwania pracy, promującym i reprezentującym osobę.
Dokumenty aplikacyjne, to pierwsza szansa na zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy. Warto zadbać, by były jak najlepszą wizytówką, która skłoni czytającego do dalszych rozmów.
Podstawową zaletą CV jest jego standardowość, tzn. we wszystkich życiorysach powinny się pojawić określone dane:
 dane personalne (imię i nazwisko),
 dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefony kontaktowe, e-mail),
 doświadczenie zawodowe – rozpoczynając od ostatniego miejsca pracy (nazwa firmy, zajmowane stanowisko, kilka słów na temat podstawowych obowiązków),
 wykształcenie (nazwa ukończonej szkoły czy uczelni, rok ukończenia, uzyskane tytuły, zawód),
 informacje o innych kwalifikacjach merytorycznych (np. ukończonych kursach, szkoleniach, np. prawo jazdy, uprawnienia elektryczne),
 umiejętności dodatkowe (np. znajomość języków obcych, poziom zaawansowania),
 umiejętność obsługi komputera (programy, poziom zaawansowania),
 zainteresowania.
Powszechnie przyjmuje się, że CV nie powinno przekraczać 1-2 stron formatu A4
i bezwzględnie powinno być napisane na komputerze – krótkie, konkretne.
Forma CV powinna być czytelna i przejrzysta, czcionka prosta, niewymyślna. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne oraz stylistyczne. Ważne informacje (np. dane osobowe lub kontakt) można podkreślić, używając (ale rozsądnie) różnych wyróżników tekstu – pogrubień, kursywy etc. Podawanie nieprawdziwych informacji jest bezcelowe i nieuczciwe, gdyż każda taka informacja będzie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Curriculum vitae powinno bezwzględnie być podpisane oraz zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych – szczegóły na temat usługi dostępne są u doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (pokój nr 23 – stanowisko 10, 11, 12).
(AM)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close