https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie dla par małżeńskich

Zastępca Burmistrza Boguszów-Gorce serdecznie zaprasza  pary małżeńskie świętujące w bieżącym  roku 50 oraz 35, 40, 45 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości „Jubileuszy Małżeństw 2019  w Gminie Boguszów-Gorce”.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zmaledowania na pobyt stały na terenie Gminy Boguszów-Gorce.

W celu uzyskania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie, pary świętujące 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego prosimy o  dokonywanie zgłoszeń pisemnie  do 30 kwietnia 2019 r.  u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow Boguszowie-Gorcach Pani Anny Kabat,  pokój nr 102, Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach Pl. Odrodzenia 1.

Informacja pod numerem tel. 74 849449490

REKLAMA

Kliknij tutaj