https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Licytacja nieruchomości gminnych w Lubawce

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

  1. Działka nr 681/1 o pow. 1083 m2, położona w obrębie II Lubawki – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 58.900,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 2.950,00 zł.- I przetarg.
  2. Działka nr 681/2 o pow. 1198 m2, położona w obrębie II Lubawki – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 61.000,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 3.050,00 zł.- I przetarg. Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 02 maja 2019r. na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
    Przetargi odbędą się w dniu 09 maja 2019r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.
    Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.
    Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, tel. kom. 516 318 126, 516 318 335.

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close