https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowy punkt widokowy

W Jedlinie-Zdroju powstanie kolejny, ciekawy punkt widokowy. Będzie zlokalizowany na wieży remontowanego kościoła przy ulicy Jana Pawła II.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy burmistrzem Leszkiem Orplem a księdzem prałatem Ryszardem Urygą – proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju, miasto może dysponować wieżą, a co za tym idzie – może utworzyć na niej punkt widokowy.

Na remont wieży i utworzenie punktu widokowego Gmina Jedlina-Zdrój, po wygranym konkursie, otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 14 stycznia 2019 r. burmistrz Leszek Orpel popisał stosowną umowę. Tytuł operacji brzmiał: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój – udostępnienie w celach turystycznych”. Całkowity koszt zadania to 615 163,57 złotych, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 391 428,00 złotych.

Przedmiotem operacji jest wieża kościelna, empory oraz chór. Dotychczas te części zabytkowego kościoła nie były użytkowane ze względu na zły stan techniczny. Po odbudowie powierzchnia tych elementów w całości uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyła celom edukacyjnym, kulturalnym i promocyjnym regionu, poprzez organizację wernisaży, wystaw i koncertów. Z wieży kościoła będzie można podziwiać panoramę Jedliny-Zdroju oraz jej okolic, co niewątpliwie będzie stanowiło atrakcję turystyczną. Zakończenie prac przewidywane jest do 30 sierpnia 2019 r.

(KS)

Wieża dawnego kościoła ewangelickiego będzie kolejnym punktem widokowym w Jedlinie-Zdroju.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close