https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie do składania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli zatem masz pomysł na własną firmę, motywację do podjęcia pracy na własny rachunek, jednak nie posiadasz wystarczających środków czy oszczędności – przyjdź do nas. Nadal dysponujemy środkami przeznaczonymi na dotacje.
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy, pok. 104, nr tel. 74/8407384. Stosowne dokumenty (wzór wniosku wraz z załącznikami) można pobrać również ze strony internetowej Urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl z zakładki Dokumenty do pobrania.
(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty