https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

XV Forum Osób z Niepełnosprawnością

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zorganizowali XV Forum Osób z Niepełnosprawnością. Tematem przewodnim forum, które odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki w Stara Kopalnia w Wałbrzychu, było „Podejmowanie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
 
Uroczystego otwarcia i powitania uczestników oraz gości dokonała Jolanta Ceran, prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Kolejnym punktem było wręczenie statuetek „Nieustraszony Pracodawca”, dyplomów uznania i podziękowań. Potem rozpoczęła się debata metodą warsztatową „Podejmowanie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w aglomeracji wałbrzyskiej”. W debacie wzięli udział przedstawiciele: organizacji pozarządowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, samorządowców oraz osób niepełnosprawnych. Obrady zakończyła prezentacja wyników debaty oraz omówienie wypracowanych zagadnień.
Forum towarzyszyły kiermasz dorobku artystycznego zaproszonych organizacji oraz występy artystyczne: dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy w Wałbrzychu „Grające Brzdące”; uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych ”Esy – Floresy” oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, uczniowiów Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj