https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wymiana kotłów

30 października 2018 roku Gmina Mieroszów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania”. Projekt obejmuje wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły gazowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę co najmniej klasy 5. W wyniku realizacji zadania zostanie zlikwidowanych około 40 szt. starych i nieekologicznych źródeł ciepła, co przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 600 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki wynosi 300 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej WFOŚiGW: www.wfosigw.wroclaw.pl.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close