https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Punkt widokowy

W Jedlinie-Zdroju powstanie kolejny, ciekawy punkt widokowy. Będzie nim wieża remontowanego kościoła przy ulicy Jana Pawła II, którą Miasto Jedlina-Zdrój może dysponować na mocy porozumienia zawartego pomiędzy burmistrzem Leszkiem Orplem a ks. prałatem Ryszardem Urygą – proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju.
 
Kościół przy ulicy Jana Pawła II to zabytkowy obiekt, posiadający duże znaczenie zarówno dla miejscowej parafii jak i dla szeroko pojętej architektury miasta. Szacunkowy koszt wyremontowania kościelnej wieży wraz ze schodami i emporami oraz udostępnienia jej jako wieży widokowej wynosi 615 163,57 zł. Gmina Jedlina-Zdrój złożyła wniosek konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o pomoc na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozstrzygnięcie tego konkursu okazało się korzystne i Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 391 428 złotych. Promesę na przekazanie środków wręczyła burmistrzowi Leszkowi Orplowi Iwona Krawczyk – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie obiektu zabytkowego i wykorzystanie go do promowania regionu i wydarzeń kulturalnych. Warto zaznaczyć, że planowana wieża widokowa będzie atrakcją zarówno dla mieszkańców naszego miasta jak i dla licznie odwiedzających Jedlinę-Zdrój turystów, ponieważ pozwoli zobaczyć rozległą panoramę miasta z innej, niecodziennej perspektywy.
(KS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty