https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gospodarni Dolnoślązacy


Rozmowa z Beatą Żołnieruk, przewodniczącą Stowarzyszenia Gospodarni Dolnoślązacy.
 
Wybory samorządowe już za nami. Choć zdobyła Pani 4578 głosów, to jednak nie wystarczyło do zdobycia mandatu radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Beata Żołnieruk: – Zajęłam 13 miejsce w naszym okręgu i myślę, że – pomimo tylu negatywnych publikacji na mój temat, zarówno w mediach lokalnych jak i w krajowych – oczywiście nieprawdziwych, co niebawem udowodnię w sądzie – wielu ludzi jednak zdecydowało się oddać na mnie swój głos, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. To zaufanie, którym zostałam obdarzona, chcę wykorzystać w swojej działalności społecznej. Kilka miesięcy temu wspominałam o programie, który zamierzam realizować w ramach tzw. cyklu wykładów z zakresu ekonomii. Dzisiaj mogę już otwarcie powiedzieć, że nie tylko rozpoczęłam realizację tych pomysłów poprzez założenie stowarzyszenia, ale również nakreśliłam odpowiednie cele i plan ich wdrażania.
 
Co konkretnie zamierza Pani osiągnąć w związku z działalnością Gospodarnych Dolnoślązaków i czym będzie się zajmowało to stowarzyszenie?
– Misją stowarzyszenia jest upowszechnianie edukacji ekonomicznej w duchu postaw wolnorynkowych oraz zachęcanie do prowadzenia własnego biznesu. Moim celem jest skupienie wokół tej organizacji ludzi przedsiębiorczych, w tym także przedsiębiorców lokalnych.
 
Jak zatem – w kilku zdaniach – chciałaby Pani ich zachęcić do współpracy?
– Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku odbędzie się pierwsze spotkanie, na które chcę zaprosić kogoś, kto z przedsiębiorczością ma wiele wspólnego. Nie chciałabym zapeszać, dopóki nie będę miała 100% pewności. Bez cienia wątpliwości dla przedsiębiorców będzie to świetna okazja do wymiany zdań i porozmawiania o problemach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Czy Gospodarni Dolnoślązacy mają jakieś szczególne cele?
– Owszem, nie jeden. Głównym celem jest prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz przedsiębiorców oraz ogółu społeczeństwa. To także kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, poprzez inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową. Oprócz cyklu wykładów z ludźmi ze świata ekonomii, polityki i biznesu, zamierzam również umożliwić lokalnym firmom autoprezentację. Podczas naszych spotkań będziemy prezentowali dobre i złe przykłady prowadzenia firm. Wierzę, że przedstawianie najlepszych praktyk, określę to jednym słowem- benchmarking, może wiele zmienić. Z relacji niektórych byłych już właścicieli firm wiem, że nie każdemu udało się przetrwać. Mam nadzieje, że takie osoby również chętnie podzielą się z nami swoim doświadczeniem. Być może nawet będą potrafiły udzielić wskazówek, jak zapobiec likwidacji firmy. Jest to tzw. praktyczna realizacja przysłowia: „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich”.
 
Kto może zostać członkiem tego stowarzyszenia i jakie korzyści z tego będą wynikały?
– Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
To stowarzyszenie powinno – według mnie – pomóc osobom, które chcą się udzielać, ale niekoniecznie w szeregach partii politycznej. Jak powszechnie wiadomo, stowarzyszenie jest to dobrowolne połączenie się ludzi w określonych celach. Dlatego serdecznie zapraszam do współpracy w ramach wyżej wymienionych założeń. Mam nadzieję, że wśród Czytelników znajdą się i tacy, którzy mają pomysły co jeszcze możemy zrobić i jak rozszerzyć działalność stowarzyszenia. Każdy nowy członek to wymierne wsparcie i dowód aprobaty naszej działalności. To także impuls do dalszego działania na rzecz popularyzacji wiedzy ekonomicznej.
(RED)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close