https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa szansa dla Szczawna-Zdroju


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Szczawno- Zdrój to moja mała ojczyzna. To tutaj się wychowałem, tu mieszkam i tu od wielu lat – z woli mieszkańców – wypełniam najlepiej jak potrafię mandat radnego rady miejskiej. Uzyskana i wciąż doskonalona wiedza z zakresu samorządu, rozmowy i inicjatywy przeprowadzone wspólnie z mieszkańcami oraz zdobyte doświadczenie w tym zakresie, pozwalają mi całościowo spojrzeć na naszą rzeczywistość. Z jednej strony na nasze wielkie atuty, a z drugiej na nasze problemy. Jestem przekonany, że pełne wykorzystanie potencjału naszego miasta jest możliwe tylko i wyłącznie przy aktywnym udziale mieszkańców. To my – mieszkańcy – tworzymy na co dzień jej bogactwo i rozwój, pracując, prowadząc działalność gospodarczą, organizując różnego rodzaju działania społeczne, czy kulturalne. A organy samorządu, jakimi są rada miejska i burmistrz, powinny pełnić wobec nas rolę służebną – wsłuchując się w nasz głos i podejmując działania leżące w naszym wspólnym interesie.
Chcę miasta, w którym mieszkańcy będą mieli poczucie, że ich głos wyrażony w istotnych sprawach jest poważnie brany pod uwagę. W której konsultacje społeczne nie służą burmistrzowi jako „podkładka” do z góry podjętej już decyzji. W której odpowiedzi na wnioski mieszkańców są wyczerpujące i konkretne, bez spoglądania na to, czy wniosek złożył „nasz” czy „nie nasz”. W której burmistrz i rada odważnie i wytrwale dążą do założonych dużych celów, a nie wpadają w samo zachwyt przy każdym małym sukcesie. W której zarządzanie finansami miasta jest przedstawiane mieszkańcom w jasny sposób – prostym i zrozumiałym językiem. W której inwestycje są mądrze zaplanowane, wykonywane w sposób bardzo dobry jakościowo, bez konieczności ciągłego naprawiania licznych usterek. A co najważniejsze, w której strategia rozwoju miasta służy przede wszystkim bogaceniu się mieszkańców i zmierza do odwrócenia długoletniego trendu wyludniania się Szczawna – Zdroju.
Właśnie dlatego, po przeprowadzeniu wielu rozmów z mieszkańcami, zdecydowałem się podjąć wyzwanie i kandydować w wyborach samorządowych na urząd burmistrza Szczawna- Zdroju. Jednak Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Stachowiaka to nie jest projekt jednoosobowy. Mieszkańcy potrzebują silnej i kompetentnej rady miejskiej. Wraz ze mną w wyborach startują wspaniali kandydaci na radnych: zdolne, zaradne, pełne energii i ambicji osoby, dostrzegające wagę naszych lokalnych problemów oraz świadome tego, że pieniądze w budżecie miasta nie spadają z nieba w postaci manny, a biorą się z ciężkiej pracy. Ich siłą są przede wszystkim: kreatywność, niezależność, są to ludzie odnoszący sukcesy zawodowe, pełni energii i pasji w działaniu na rzecz naszej małej ojczyzny. Przedstawiam Państwu ich nazwiska – zapewniam, że nie będziecie zawiedzeni:
 
OKREG nr 1 – Ewelina Piotrowska, przedsiębiorca, prowadzi 2 salony fryzjerskie,
OKRĘG nr 3 – Anna Węgrzyn, doradca do spraw zadłużenia,
OKRĘG nr 4 – Jarosław Stachowiak, urzędnik, samorządowiec,
OKRĘG nr 5 – Daniel Dranowski, przedsiębiorca, właściciel biura nieruchomości,
OKRĘG nr 6 – Piotr Nasiukiewicz, starszy specjalista d.sp. rozliczeń w dużej firmie,
OKRĘG nr 7 – Piotr Kąkol, zajmuje się budowaniem sieci gazociągowych,
OKRĘG nr 9 – Izabela Chętkowska, turystyka i rekreacja, pracownik uzdrowiska,
OKRĘG nr 10 – Roman Pociejowski, pracownik transportu, miłośnik motoryzacji.
OKRĘG nr 12 – Igor Krzeszewski, przedsiębiorca, pozyskuje fundusze UE,
OKRĘG nr 13 – Mariola Wójcik, event menager w dużej firmie,
OKRĘG nr 14 – Witold Jaworski, administratywista,
OKRĘG nr 15 – Mirosław Łupkowski, prawnik.
KWW Jarosława Stachowiaka to projekt całkowicie oddolny, obywatelski i bezpartyjny. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Szczawna- Zdroju do aktywnego udziału w wyborach, w dniu 21 października 2018 roku – dla naszej lepszej przyszłości, z godnością i poszanowaniem dla każdego człowieka.
Jarosław Stachowiak
kandydat na burmistrza
Szczawna-Zdroju
 
Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Jarosława Stachowiaka.wyboiry biur

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty