https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

My nie obiecujemy, my działamy


Nazywam się Krzysztof Kwiatkowski, mam 43 lata i od urodzenia jestem mieszkańcem Walimia. W 2014 roku otrzymałem mandat radnego powiatu wałbrzyskiego i objąłem funkcję Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego. Podejmując 4 lata temu decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zobowiązałem się wobec Was do realizacji kilku istotnych zadań.  Moim priorytetem był kompleksowy program modernizacji dróg powiatowych, zmiana sposobu zarządzania drogami oraz przebudowa obiektów mostowych. Słuchając głosu mieszkańców stałem się inicjatorem wprowadzenia budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego. Byliśmy pierwszym powiatem na Dolnym Śląsku i 3 w Polsce, który decyzję w sprawie realizacji zadań publicznych oddał w Państwa ręce. Obiecałem także, że zmienię oblicze Powiatu i wyciągnę go ze stagnacji również w dziedzinie edukacji. Mieszkańcom Walimia dałem słowo, że zagrażające życiu pozostałości byłych Zakładów Przemysłu Lniarskiego zostaną zabezpieczone.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że swoje obietnice wyborcze spełniłem w 100 %. Zmieniłem sposób realizacji inwestycji drogowych, co pozwoliło na wyremontowanie 100 km dróg ze 180 km posiadanych przez Powiat Wałbrzyski. Ten wynik zapewnił nam tytuł lidera wśród samorządów powiatowych. Niemal połowa  tych dróg biegnie przez gminy Walim, Głuszyca i stanowi dojazd do Jedliny-Zdrój. Wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy 10 obiektów mostowych – m.in. w Michałkowej, Zagórzu Śląskim, Sierpnicy i Kolcach.
W ramach budżetu partycypacyjnego inicjatywy mieszkańców otrzymały wsparcie w wysokości 450.000 zł, a inwestycje  w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych podniosły komfort pracy i pobytu dla wychowanków. Zmodernizowane zostało zaplecze dydaktyczne szkół poprzez zakup nowych pracowni komputerowych, tablic multimedialnych czy też nowoczesnych narzędzi diagnostycznych – np. wprowadziliśmy badania metodą Tomatisa i Warnkego. Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna jest wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – opiekuńczo – wychowawczym w regionie. Prowadzi 5 punktów mobilnych w szkołach podstawowych na terenie powiatu tak aby dostępność do oferowanych usług dla rodziców i dzieci była jak najszersza. Nasze placówki objęte są wsparciem z pięciu programów unijnych.
Za swój ogromny sukces uważam wyburzenie części budynków i ruin po byłym ZPL w Walimiu. Od dziesięcioleci problem ciągnął się za naszą gminą. Wystarczyła moja determinacja i współpraca z administracją rządową, aby problem zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców raz na zawsze rozwiązać, a tym samym poprawić estetykę miejscowości.  Rozpocząłem również proces odbioru dotychczasowym właścicielom terenów po byłych zakładach lniarskich. Moim celem jest doprowadzenie do rekultywacji tego terenu i przywrócenia mu funkcji użytkowej. Za moją pracę samorządową w 2018 r. w plebiscycie Gazety Wrocławskiej zostałem wyróżniony tytułem OSOBOWOŚĆ ROKU zajmując III miejsce w kategorii Samorząd i Społeczność Lokalna.
Wiele udało się zrobić ale dużo jeszcze do zrobienia pozostało.
Dlatego proszę o Twój Głos w wyborach 21 października. Zawsze dotrzymuję danego słowa i będę Waszym radnym od spraw najtrudniejszych.
Z poważaniem
Krzysztof Kwiatkowski

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close