https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zainwestujemy w ludzi i miasto


Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, kandydatką na burmistrza Boguszowa-Gorc.
 
Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na urząd burmistrza Boguszowa-Gorc?
Sylwia Dąbrowska: – Naszym wspólnym celem – moim i kandydatów na radnych z mojego komitetu – jest działanie na rzecz ciągłej poprawy warunków życia mieszkańców Boguszowa-Gorc oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta. Nasz program wyborczy, który opracowaliśmy na podstawie wielu spotkań i rozmów z mieszkańcami Boguszowa-Gorc, to postulaty i oczekiwania mieszkańców naszego miasta.
 
Zacznijmy od ochrony zdrowia.
– Wysoko cenimy zdrowie mieszkańców i dobrze wiemy jak trudno uzyskać dziś specjalistyczną wizytę, dlatego chcemy to zmienić. Wiemy jak to zrobić, dlatego utworzymy w mieście publiczny zakład opieki zdrowotnej, w którym będą działały specjalistyczne poradnie, między innymi ginekologiczna i stomatologiczna, wraz z wyspecjalizowaną kadrą medyczną. Zapewnimy profesjonalne wyposażenie diagnostyczne, w tym oddział rehabilitacji, a także wprowadzimy miejskie programy profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów.
 
Dostrzegają Państwo problem starzenia się naszego społeczeństwa?
– Jako pracownik socjalny z wieloletnim stażem znam ten problem i problemy osób starszych. Dlatego otoczymy szczególną opieką naszych seniorów przez działania na rzecz ochrony zdrowia, zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachęcania do aktywności społeczno-kulturalnej. Wiemy jak to zrobić, dlatego utworzymy w mieście Dom Pomocy Społecznej – godna jesień życia dla mieszkańców w wieku senioralnym, a także wprowadzimy kartę 60+, czyli system ulg dla seniorów, który sukcesywnie będziemy poszerzać na instytucje sektora prywatnego. Ponadto zrealizujemy liczne akcje profilaktyczne, prozdrowotne i edukacyjne oraz poszerzymy kierowaną do seniorów ofertę kulturalną i sportową. Zainwestujemy również w miejsca lubiane przez seniorów: skwery i obiekty małej architektury.
 
A co z rewitalizacją miasta?
– Będziemy realizować zadania mające na celu nie tylko ożywienie gospodarcze, ale także społeczne Boguszowa-Gorc. Będziemy kontynuowali modernizację dróg lokalnych, chodników oraz miejsc postojowych, czy modernizację i uatrakcyjnianie miejsc wypoczynku i rekreacji. Przed także nami wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, jak również modernizacja i termomodernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych. Ale rozumiana przez nas rewitalizacja to także aktywizacja mieszkańców przez programy społeczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz na rzecz osób wykluczonych społecznie.
 
Wiele emocji budzi budowa obwodnicy Boguszowa-Gorc.
– Wszyscy muszą mieć świadomość, że bez infrastruktury drogowej nie ma mowy o rozwoju miasta. A kluczową inwestycją jest tu obwodnica naszego miasta, w budowę której od kilku lat zaangażowana jest Gmina Boguszów-Gorce. Od czterech lat, w działania te aktywnie włączyła się także większość osób tworzących nasz komitet wyborczy. Jesteśmy przekonani, że to kluczowe zadanie inwestycyjne poprawi znacznie bezpieczeństwo na drogach, komfort życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy. Dlatego będziemy w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeciwności w przeprowadzeniu I etapu budowy obwodnicy (Boguszów), zainicjujemy opracowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia II etapu budowy obwodnicy (Gorce) oraz będziemy zabiegać o środki z Unii Europejskiej na powyższy cel.
 
Jednym z punktów Pani programu wyborczego jest człowiek – najlepsza inwestycja. Co to oznacza?
– Po prostu dla nas człowiek jest najważniejszy. Będziemy więc inwestować w naszych mieszkańców i wspierać ich na wielu płaszczyznach. Wiemy jak to zrobić, dlatego zlikwidujemy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych, zwiększymy nakłady na wsparcie klubów sportowych oraz uruchomimy system grantów dla organizacji pozarządowych. Poza tym uruchomimy kuźnię młodych artystów, zwiększymy współpracę z lokalnymi twórcami i artystami, a także zainicjujemy działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych. Będziemy realizowali pomysły mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego oraz utworzymy Miejską Radę Seniorów oraz Młodzieżową Radę Miasta jako ciała doradcze dla burmistrza i rady miejskiej. Nasz program zakłada także dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne i rozbudowę monitoringu miejskiego.
 
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Sylwii Dąbrowskiej

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty