https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zadbam o nasze wspólne miasto Boguszów-Gorce


Rozmowa z Markiem Tarnackim, kandydatem na urząd burmistrza Boguszowa-Gorc.
 
Dlaczego zdecydował się Pan ubiegać o mandat burmistrza Boguszowa-Gorc?
Marek Tarnacki: Kandyduję, ponieważ chcę swoje możliwości, potencjał, doświadczenie i wykształcenie wykorzystać do służby służyć swojej lokalnej społeczności. Mam 54 lata i niemal od urodzenia mieszkam w Boguszowie-Gorcach. To moja mała ojczyzna. Wiem, że Boguszów – Gorce ma ogromny potencjał, który można uruchomić i wykorzystać. Nie da się tego zrobić bez wsparcia dostępnych dziś rządowych programów finansowych. By po nie sięgnąć, potrzeba determinacji i chęci konkurowania z innymi samorządami, ale również pozytywnych relacji z instytucjami rządowymi, by w odpowiedzialny i realny sposób móc przygotować odpowiednie wnioski. Jestem w stanie to zrobić i zagwarantować zmianę jakości zarządzania naszym wspólnym miastem.
 
Czy – jeśli wyborcy obdarzą Pana zaufaniem – jest Pan przygotowany do pełnienia funkcji burmistrza Boguszowa-Gorc?
– Mam ku temu odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. Od trzech kadencji jestem radnym powiatowym. W Radzie Powiatu Wałbrzyskiego pełniłem wiele funkcji, między innymi: przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Samorząd rozumiem i umiem przygotować pracę rady miasta, by mogła służyć mieszkańcom, a jej praca była efektywna.
Jestem też dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym. Posiadam wykształcenie wyższe na dwóch kierunkach. Jako magister zarządzania i socjolog wiem jak zarządzać zespołem ludzkim i jak poruszać się w gąszczu procedur prawnych. Moim doświadczeniem w tym zakresie jest pięcioletnie zarządzanie wojewódzkim rolniczym samorządem zawodowym, jakim jest Dolnośląska Izba Rolnicza, jak również zarządzany przeze mnie obecnie Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – firma o strukturze województwa, zatrudniająca ok. 300 pracowników i posiadająca budżet średniej gminy. W DODR pełnię obowiązki dyrektora.
Obecnie przewodniczę powołanemu przez Wojewodę Dolnośląskiego zespołowi ds. strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.
 
Przejdźmy do pańskiego programu. Co proponuje Pan przedsiębiorcom?
– Obniżę podatki od nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz od środków transportowych, a także stworzę preferencyjne warunki dzierżawy lokali użytkowych na działalność gospodarczą i społeczną. Powołam społeczną radę przedsiębiorców, jako organ współpracujący z gminą w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a także sprowadzę z rejonu wrocławskiego zakłady pracy, mogące realizować swoją działalność na terenie Boguszowa-Gorc.
 
A dla mieszkańców miasta ważna jest infrastruktura, która wpływa na jakość życia.
– Dlatego przede wszystkim wybuduję prawdziwą obwodnicę miasta Boguszów – Gorce, omijającą centra zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzę program termomodernizacji budynków miejskich oraz wyremontuję drogi i chodniki gminne. Wyremontuję boiska miejskie i place zabaw, wybuduję siłownie plenerowe oraz utworzę nowe linie autobusowe w miejscach, które nie są należycie obsługiwane. A zadania te sfinansuję ze środków Rządowego Programu dla Samorządów Premiera Mateusza Morawieckiego.
 
Dla rozwoju miasta i mieszkańców wielkie znaczenia ma edukacja.
– Oczywiście! I ze środków Rządowego Programu dla Samorządów Premiera Mateusza Morawieckiego poprawię warunki edukacyjne w szkołach oraz utrzymam istniejące placówki edukacyjne.
 
A sprawy społeczne?
– Tu także jest wiele do zrobienia. Utworzę dom opieki dziennej dla seniorów, przywrócę Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców miasta, a także wprowadzę program „Przyjazny Urząd” w celu poprawienia jakości obsługi mieszkańców w instytucjach gminnych. Ponadto wesprę działające stowarzyszenia, kluby sportowe i Ochotniczą Straż Pożarną.
 
Co się kryje pod hasłem: „Mieszkasz – decydujesz”?
– Jeśli mieszkańcy mi zaufają, stworzę gminny budżet partycypacyjny, w którym mieszkańcy decydować będą o wydawaniu części środków budżetowych na cele dla nich ważne.
 
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Nasze Wspólne Miasto

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close