https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Okulary dla Afryki

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze” w Wałbrzychu zaangażował się w społeczną akcję „Okulary dla Afryki”.
 Celem tej akcji było zorganizowanie zbiórki używanych okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych dla mieszkańców Czarnego Lądu. Dzieci uczestniczące na zajęcia w OSK, zebrały 133 pary okularów, które przekazały do Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w Wałbrzychu, koordynatora ogólnopolskiego tego przedsięwzięcia. Przy tej okazji zaprezentowano im urządzenia służące do liczenia banknotów oraz do wykrywania falsyfikatów, a pracownicy banku poczęstowali małych gości słodyczami i napojami.
(BAS)
 
Plon akcji w OSK.

REKLAMA

Kliknij tutaj