https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do wymiany

Gmina Boguszów-Gorce podjęła kolejne działania w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji. – Tym razem miasto dofinansuje wymianę tradycyjnych pieców węglowych na piece gazowe lub elektryczne – mówi Sylwia Dąbrowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowa Gorc.
 
Od kilku lat, wraz z nadejściem sezonu grzewczego, media oraz instytucje nagłaśniają palący problem związany z dużą ilością smogu, który jest szkodliwy nie tylko dla środowiska, ale także dla naszego zdrowia. Wiele podmiotów stara się walczyć z tym negatywnym zjawiskiem, w tym także władze Boguszowa-Gorc.
– Pod koniec maja bieżącego roku Rada Miejska Boguszowa-Gorc przyjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji dla mieszkańców zainteresowanych wymianą tradycyjnych pieców węglowych na piece gazowe lub elektryczne. Program dotacyjny będzie realizowany w latach 2018-2022. O wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się zarówno właściciele, jak i najemcy lokali mieszkalnych i domków jednorodzinnych. W tym roku gmina przeprowadzi dwa nabory wniosków – pierwszy ruszył już 16 lipca br. i potrwa do 17 sierpnia br. Kolejny zostanie ogłoszony już we wrześniu. W kolejnych latach nabór będzie odbywał się raz w roku. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania na przyjazną dla środowiska instalację opartą na ekologicznych źródłach ciepła pokryje do 75% kosztów przedsięwzięcia, lecz w kwocie nie wyższej niż 7.000 złotych. Jak podaje burmistrz Boguszowa-Gorc, Waldemar Kujawa, na realizację całego programu zarezerwowano łącznie 1,1 miliona złotych w tym na dotacje przyznawane w tym roku przeznaczono 500 000 złotych. W razie dużego zainteresowania i wcześniejszego wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków, gmina podejmie działania, aby każdy mieszkaniec zainteresowany projektem otrzymał wsparcie finansowe – dodaje Sylwia Dąbrowska.
(RED)

 – Na dotacje przyznawane w tym roku przeznaczyliśmy 500 000 złotych  – mówi Sylwia Dąbrowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowa Gorc.

REKLAMA

Kliknij tutaj