https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują 30 mieszkań

Trwa procedowanie porozumienia podpisanego przez burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka w sprawie przystąpienia Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój do programu Mieszkanie Plus.
 
Trójstronne porozumienie pomiędzy Szczawnem-Zdrojem, Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości przewiduje wybudowanie w Szczawnie-Zdroju minimum 30 mieszkań dwu i trzypokojowych.
– Gmina wytypowała dwie działki budowlane w celu realizacji przedsięwzięcia. Alternatywnie budowa ruszy przy ulicy Kolejowej lub F. Chopina. Obie nieruchomości otrzymały pozytywną weryfikację, spełniając następujące kryteria: działki są przeznaczone na budownictwo wielorodzinne, lokalizacja z dobrym dostępem do infrastruktury społecznej, odpowiednia wielkość, dostęp do drogi utwardzonej, odpowiednie uzbrojenie terenu. Gmina wybrała model realizacji i finansowania polegający na współpracy z inwestorem prywatnym poprzez utworzenie spółki celowej (model SPV). Realizacja programu Mieszkanie Plus w Szczawnie-Zdroju rozpocznie się w 2019 roku – wyjaśnia burmistrz Marek Fedoruk.
Przypomnijmy: Mieszkanie Plus to program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A. Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny ma za zadanie poprawić sytuację młodych rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Celem programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy. W ramach programu budowane są wysokiej jakości budynki, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym, spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Optymalizacja kosztu budowy mieszkań, oparta o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, pozwala oferować czynsze dostępne dla osób słabiej uposażonych.
(AG)

REKLAMA

Kliknij tutaj